Årsaker til nedsatt hørsel

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Infeksjoner i svangerskapet, fødselsvekt, for tidlig fødsel og nedsatt hørsel blant barn

Infeksjoner i svangerskapet, fødselsvekt, for tidlig fødsel og nedsatt hørsel blant barn.

 

Nedsatt hørsel kan være et stort handikap. Noen barn er født med dårlig hørsel eller hørselsnedsettelsen kan utvikles i løpet av de første leveårene. Ulike nyfødtforhold er ansett som risikofaktorer for hørselstap hos barn, men overbevisende dokumentasjon foreligger ikke. Studien har derfor til hensikt å identifisere faktorer som kan bidra til økt risiko for nedsatt hørsel hos barn. Studien er todelt og har en nested kasus-kontrolldesign.

 

Et landsomfattende register over hørselshemmede er blitt opprettet bestående av 540 barn fra 15 fylker. Barna, diagnostisert med hørselshemming før fem års alder, ble identifisert ved hjelp av Fylkesaudiopedagogens pasientregister over hørselshemmede. Med manglende data i flere fylker ble grunnlaget komplettert med datainnsamling direkte fra medisinske journaler ved skolehelsetjenesten og høresentraler. Registeret er blant annet benyttet til å fremskaffe statistikk over forekomst av hørselshemming. Deretter er det, gjennom en kobling mellom hørselsregisteret og Medisinsk fødselsregister, blitt opprettet et forskningsregister bestående av 379 barn.

 

Ved å sammenligne svangerskapsopplysninger for hørselshemmede barn med opplysninger innhentet for en kontrollgruppe, har vi blant annet kunnet studere om for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og medfødte misdannelser har sammenheng med nedsatt hørsel hos barn. Risikoen for nedsatt hørsel ble estimert for flere kategorier av tidlig fødsel og fødselsvekt. Risikoen viste seg spesielt høy ved lav fødselsvekt. Det virker ikke som om nedsatt hørsel hos barnet er forbundet med barnets kjønn, mors alder eller antall tidligere fødsler. Det ble imidlertid vist en sammenheng mellom medfødte misdannelser og nedsatt hørsel. En første publikasjon, ”Low birth weight and the risk of childhood hearing loss”, er under utarbeidelse.

 

Det er videre opprettet en kobling mellom hørselsregisteret, Medisinsk fødselsregister og registeret fra Folkehelsas Toksoplasmosestudie, noe som resulterte i 24 kasus. Lagrede blodprøver for kasus og en kontrollgruppe er analysert for antistoffer mot virus. Studien vil kunne avdekke eventuelle sterke sammenhenger mellom en rekke infeksjoner i svangerskapet, cytomegalovirus, herpes simplex virus (II), humant parvovirus B19 og Epstein-Barr virus og nedsatt hørsel hos barnet.

 

Prosjektet har generert ca to års videre arbeid med analyser og publisering av resultater.

 

Publikasjoner:

Manus under utarbeidelse er ”Low birth weight and the risk of childhood hearing loss.”

 

Flere artikler vil bli skrevet på bakgrunn av videre analyser.

 

Prosjektleder/forsker

Bo Engdahl

Hovedveileder

Ian Mair

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Årsaker til nedsatt hørsel
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
1998: kr 400 000
Startdato
01.07.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet