Teaterstykket Emma

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Mye tydet på at seksuelle overgrep mot døve og hørselshemmede barn kunne være et omfattende problem he

Bakgrunn og målsetting: Mye tydet på at seksuelle overgrep mot døve og hørselshemmede barn kunne være et omfattende problem her i Norge, slik det har vært avdekket i andre land, bl.a. Canada (senere har SINTEF avdekket høye tall her til lands). Siden seksuelle overgrep har vært et «ikke tema» blant døve og hørselshemmede besluttet man å gjøre en innsats for å opplyse og bidra til å skape åpenhet om temaet.

 

Gjennomføring: I løpet av prosjektperioden har man oversatt boken «EMMA » til manus for oppsetting av teatermonolog EMMA på tegnspråk­. Man utviklet også et undervisningsopplegg som skulle være knyttet til teaterstykket­. Man har også utviklet et teateffi1onologen med døv kvinnelig skuespillerinne og vist fram dette stykket i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og til slutt Ål. Parallelt med teaterturne var det undervisningsopplegg rett etter at monologen var vist frem.

 

Oppnådde resultater: Prosjektet har bidratt til å skape større åpenhet, og dermed en bevisstgjøring som kan bidra til å stoppe og forebygge seksuelle overgrep mot døve og hørselshemmede barn i framtiden.

Prosjektleder/forsker

Else Berit Kristiansen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Teaterstykket Emma
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
1999: kr 350 000
Startdato
01.10.1998
Sluttdato
01.04.2000
Status
Avsluttet