Inkludering og muligheter for døve i tegnspråkproduksjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Vår 2023: Etablere et forum for døve/hørselshemmede som jobber i media gjennom digitale nettverk. To samlinger: en innledende digital samling, og en fysisk samling før sommeren med bare de døve/hørselshemmede aktørene. Kartlegge relevante samarbeidspartnere både i tegnspråkmiljø og i det "ordinære" medielandskapet, som f.eks andre filmselskaper, TV-kanaler og aktører i kulturfeltet. Høst 2023: Tredje samling – den største samlingen. Dette blir lagt opp som en egen fagdag og blir strømmet på nett. Alle døve/hørselshemmede allerede tilknyttet forumet inviteres, samt representanter fra ulike deler av norsk mediesektor som vi allerede samarbeider med i dag, som tv-kanaler, andre filmselskaper, teatre, museer og andre offentlige aktører – som kan representere både samarbeidspartnere og oppdragsgivere for døve mediearbeidere. Vår 2024: Ny samling; men med bare de døve/hørselshemmede aktørene samt faste samarbeidspartnere. Evalueringer og ytterligere kartlegginger. Etablere en arbeidsgruppe som planlegger hvordan vi kan videreføre prosjektet etter prosjektperioden. Høst 2024: Ny fagdag – den 2. store samlingen som også blir strømmet på nett som direkte oppfølger fra fagdagen høsten 2023. med både de døve/hørselshemmede selv og representanter fra TV-kanalene og andre aktører i feltet. Erfaringsmessig vet vi at den første samlingen vil utløse interesse for enda flere deltakere og mer nettverksbygging i den andre samlingen. Siste del av prosjektperioden utarbeides det en sluttrapport med en evaluering av hele prosjektet, og man har kanskje da fått et grunnlag for en årlig fagdag som følges opp videre av en frivillig arbeidsgruppe.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Inkludering og muligheter for døve i tegnspråkproduksjon
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Tegn.TV (ideell virksomhet)
Beløp Bevilget
, 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024