Gravid! Hva nå?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det fins informasjon om graviditet, fødsel og barseltid overalt på både norsk bokmål og nynorsk (også på de andre minoritetspråkene som vi registrerer), men ikke på tegnspråk. Hvor skal nybakte døve foreldre få informasjon fra? Fri tilgjengelig informasjon på nett som f.eks. http://helsenorge.no/gravid er ikke tilgjengelig på norsk tegnspråk. Nesten alt er på norsk skriftspråk, og døve ofte dårlig utbytte av skriftlig informasjon. Spesiell informasjon som er viktig for døve, som f.eks. foreldrekurs på Ål som er en lovfestet rettighet og som dekkes av NAV fins heller ikke her.

Målsetting

I samarbeid med Rådgivingskontoret for hørselshemmede ønsker vi å lage informasjonvideo på norsk tegnspråk fritt tilgjengelig på internett. Informasjonen skal deles i flere videoer og organiseres tematisk slik at man kan velge hva man vil se.

Målgruppe

Tegnspråklige døve/hørselshemmede som skal bli foreldre i nær eller fjern framtid. NB: Relevans for målgruppe 0-12 år er på lang sikt, feks om 10-20 år.

Antall personer i målgruppen

17500

Beskrivelse av gjennomføring

Informasjonsfilmpakken vil gjennomføres som et informasjonsfilmprosjekt og følge omtrent samme modell som vi har lang erfaring med fra andre Extraprosjekter, som f.eks. informasjonsfilm om psykisk helse, hvor vi blant annet oversatte Tankevirus til tegnspråk (Tankevirus vant Extraprisen 2016). Det er arbeidskrevende å tilpasse skriftlig informasjon til norsk tegnspråk, men vi har mange års erfaring med dette. Vi har også god erfaring med å distribuere og gjøre kjent våre produksjoner i tegnspråkmiljøet, og har et sterkt nettverk som gjør at vi når godt fram til målgruppen. Vi vil også samarbeide med Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom (som hver stiller med en person i prosjektgruppa) for å få god forankring i brukergruppa og et stort nettverk for rekruttering av medvirkende. I dette prosjektet blir det viktig å samarbeide med Rådgivingskontoret for syn og helse (en del av Helseetaten i Oslo kommune) for å sørge for at informasjonen er godt kvalitetssikret. Rådgivingskontoret har lang erfaring med å gi tilbud til døve i Oslo og omegn, og har både kunnskap om døve som gruppe og helsefaglig kompetanse under samme tak (se vedlagte egenerklæring).

Fremdriftsplan

Vår 2019: Research, manusarbeid og planlegging 2019-2020: Opptak og redigering, innledende dialog med helsemyndigheter Høst 2020: Etterarbeid og distribusjon. Dialog med Helsedirektoratet og videreføring av prosjektet etter prosjektperioden.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Gravid! Hva nå?
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell
Beløp Bevilget
2019: kr 395 000, 2020: kr 365 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring