TiViPro – Tilgjengelig videoproduksjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Prosjektet TiViPro (en forkortelse som står for tilgjengelig videoproduksjon) har to hovedmål. For det første skal det lages en rekke videoer med helsefaglig innhold til personer med sansetap, det vil si med nedsatt eller uten hørsel, de som har tegnspråk som førstespråk, samt blinde og svaksynte. Videoene skal legges ut på Helsenorge. For det andre skal vi dokumentere erfaringene våre med produksjon av digitalt tilgjengelige og universelt utformede videoer og utarbeide generelle anbefalinger for hvordan andre kan lykkes med dette på en korrekt og effektiv måte. Bakgrunnen for prosjektet er at mye av videoene med helsefaglig innhold per i dag ikke er universelt utformet. Det gjør at viktig informasjon ikke når disse gruppene på lik linje med andre. Dette gjelder ikke ubetydelige andeler av Norges befolkning: de som opplever hørselstap, er tegnspråkbrukere, har en synsnedsettelse eller er helt blinde. Men selv om fokuset i prosjektet ligger på sansetap, skal det også gis oppmerksomhet til mulige kognitive utfordringer for å oppnå ekte universell utforming. Prosjektgruppen bestående av Norges Døveforbund, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes landsforbund, Norsk Regnesentral og Norges Helsenett legger opp til en metode som kan oppsummeres som inkrementell samskaping gjennom brukermedvirkning i hyppige utprøvinger. Det betyr at det skal utarbeides en rekke tegnspråktolkede, synstolkede og tekstede videoer som skal testes i brukerutprøvinger og justeres i flere omganger. Mer inkluderende helseinformasjon vil gjøre at personer med sansetap behandles mer likt som resten av samfunnet når det gjelder grunnleggende tjenester og informasjon. Blant de forventede nyttevirkningene er bedre individuell helsekompetanse, bedre kontroll på egen helse og økt pasientsikkerhet. Økt selvhjulpenhet vil gi kostnadsbesparelser både hos den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt. Det må avslutningsvis også nevnes at universelt utformede løsninger som regel ikke bare gir fordeler for enkelte samfunnsgrupper, men for alle i form av blant annet bedre brukeropplevelser og effektivisering av offentlige tjenester.

Prosjektleder

Till Halbach

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
TiViPro – Tilgjengelig videoproduksjon
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 447 000, 2025: kr 987 000
Startdato
15.08.2024
Sluttdato
14.11.2025
Status
Under gjennomføring