Informasjon på tegnspråk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Målsetningen for prosjektet har vært å skape og evaluere utprøvingsopplegg for ny teknologi som tillater informasjon og kommunikasjon på tegnspråk. Rycon fikk mindre penger til dette prosjektet enn planlagt, og oppstartstidspunktet ble forskjøvet. Prosjektperioden har derfor vært fra 16. April 2007 til 15. Mai 2008. Mange faktorer har bidratt til at vi ikke endte der vi planla, men vi har hatt veldig mye å lære av dette prosjektet.

 

Utprøvingen av teknologi som angår direkte kommunikasjon fikk desidert størst plass i prosjektet, og arbeidstilretteleggere ved Rycon AS har fått nye innspill på tilrettelegging av arbeidsplasser for døve. Vi har testet et knippe med gratis chat-programmer som gir mulighet for video og tegnspråklig kommunikasjon mellom arbeidskonsulenter og arbeidssøkere, og har i tillegg prøvd ut den profesjonelle chat-løsningen eDialog. Vi har fått demonstrert flere bildetelefoni- og videokonferanseløsninger, og hadde en stor og omfattende utprøving av bildetelefonen VT82. Vi ser at bildetelefonen vi prøvde ut kan være en god telefonløsning for døve – den fungerer tilfredsstillende og kan kommunisere med de fleste andre bildetelefoner på markedet. Rycon har i tillegg skaffet ytterligere erfaring med bruk av 3G-mobiltelefoner blant sine ansatte.

 

Et opplegg for bruk av videointervju av døve arbeidstakere, kan være et godt opplegg for fremmedspråklige døve med opplæringsbehov i norsk samfunnskunnskap og norsk(e) språk. Og videre mener vi at podkast gir muligheter for distribusjon av tegnspråklig informasjon til mobiltelefoner på en veldig enkel måte.


 

Prosjektleder/forsker

Johan Hjulstad

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Informasjon på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Rycon AS
Beløp Bevilget
2007: kr 500 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
15.05.2008
Status
Avsluttet