Lynkurs om eldre døve for helsepersonell

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Eldre døve risikerer sosial isolasjon og språkdeprivasjon når de flytter på institusjon. Dette er ødeleggende for den psykiske helsen. Mens vi venter på at det blir mulig for eldre døve å komme til tilgjengelige språkmiljøer når de får behov for sykehjemsplass eller annen omsorg, må vi spre bedre kunnskap om eldre døve blant helsearbeidere som møter dem. Litt kunnskap er bedre enn ingenting. Vi trenger en informasjonsfilmpakke som kan brukes til å gi helsefaglige arbeidere/studenter som møter døve et minimumsgrunnlag, slik at de døve kan få bedre kommunikasjon og oppfylt sine rettigheter.

Målsetting

Informasjonsfilmpakke som belyser forskjellige temaer som helsefaglig personale bør har kunnskap om når de møter eldre døve. Filmpakken skal være tilgjengelig på nett og i sosiale medier. Formidling direkte mot landets sykehjem, helsefaglige utdanningsinstitusjoner og ledere i helsesektoren.

Målgruppe

Effektmålgruppe: Eldre døve/hørselshemmede som bruker tegnspråk. Resultatmålgruppe: Helsepersonale, helsefaglige studenter, beslutningstakere m.fl.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal ha fagkunnskap involvert i manusarbeidet i tillegg til egenerfaring. Prosjektet gjennomføres som en filmproduksjon med høy brukermedvirkning fulgt opp av informasjonsarbeid. Det vil bli brukt mye tid på distribusjon og spredning av informasjonspakken, og å forsøke å få filmene innført som pensum på helsefaglig utdanning – i synergi med et annet pågående Extraprosjekt i samarbeid med USN for å etablere et studieprogram i vernepleie for tegnspråklige (mer om dette i prosjektbeskrivelsen). 10-20 korte videofilmer på 1-5 minutter hver produseres. Fordeling av tema og innhold utarbeides sammen med prosjektgruppa. Filmene vil være dramatiseringer eller i reportasjeform med døve/hørselshemmede selv og eventuelt relevante fagpersoner og pårørende; vi skal ikke lage filmer som snakker OM en gruppe – med andre ord følge prinsippet «nothing about us without us». I prosjektperioden markedsføres filmene direkte mot fagmiljøer. NDF/seniorutvalget fortsetter distribusjonsarbeidet etter prosjektperioden med å systematisk søke å gjennomføre møter med ansvarlige/beslutningstakere ved sykehjem/helseinstitusjoner/utdanningsinstitusjoner, politikere og øvrige ledere i helsevesenet for å formidle dette direkte.

Fremdriftsplan

Vår 2020: Mansutvikling i samarbeid med fagpersoner og brukerrepresentanter. Planlegging av selve produksjonen. Høst 2020: Filmopptak Vår 2021: Postproduksjon og planlegging av distribusjon/markedsføring Høst 2021: Distribusjon – systematisk spredning. Vise filmen for studenter innen helsefag. Oppsøke helseinsitusjoner, døveforeninger, ledere innen helsesektor og vise prosjektet. Rapportering, regnskap

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Lynkurs om eldre døve for helsepersonell
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for døve)
Beløp Bevilget
2020: kr 390 000, 2021: kr 465 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring