Tegnspråklig konferanse for døve studenter i høyere utdanning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Rekruttering vil foregå gjennom Facebook-gruppa Døve i Høyere Utdanning (DiHU) samt gjennom Norges Døveforbund sitt tidsskrift "Døves Tidsskrift". I tillegg vil vi kontakte andre nyhetsleverandører som Døves Media og Hverdagsdøv. Et elektronisk påmeldingskjema blir tilgjengeliggjort for alle interesserte i målgruppa, uansett hvor i landet de måtte befinne seg. Vi vil leie lokaler gjennom UiO da flere studenter hører til her. Det vil bli tilbudt enkel matservering underveis i løpet av seminaret. En god del av studentene bor selv i Oslo, mens for de som bor utenfor Oslo vil vi dekke både reise og overnattingsutgifter. I løpet av helgen blir det en rekke forelesninger. Til slutt vil vi gjennomføre en evaluering av konferansen.

Prosjektleder/forsker

Sindre Svindal

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Tegnspråklig konferanse for døve studenter i høyere utdanning
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000
Startdato
20.10.2023
Sluttdato
22.10.2023
Status
Under gjennomføring