Tegnråd i Troms og Finnmark

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I alle år har det vært døve i Nord-Norge.Troms og Finnmark er to fylker med tegnspråklige døve og hørselshemmede (heretter kalt tegnspråklige) innbyggere med ekstra utfordringer i hverdagen sammenlignet med tegnspråklige i sør. Geografisk sett er fylkene store med store avstander til offentlige tjenester. Troms har 165 632 innbyggere og Finnmark har 76 149 innbyggere. Til sammen 241 278 innbyggere i de nordligste fylkene våre – og av dem er ca en promille tegnspråklige. 241 personer. Det kreves kommuner av en viss størrelse for å kunne opprettholde god kompetanse om tegnspråklige.

Målsetting

Kartlegge behov og skissere en løsning for rådgivingstjeneste for tegnspråklige i Troms og Finnmark, i dialog med fylkeskommunen/kommunene. Bistå med kartlegging av døves bistandsbehov i forhold til arbeid, fysisk og psykisk helse, ensomhet og isolasjon m.m

Målgruppe

Tegnspråklige i alle kategorier i Troms og Finnmark. Målgruppen er først og fremst barn, unge og deres familier.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Norges Døveforbund vil i samarbeid med Tromsø Døveforening og Døves Fylkeslag i Troms engasjere en prosjektleder, som har høyere utdanning, kan både norsk og norsk tegnspråk flytende og har gode personlige kvalifikasjoner til å gjennomføre dette prosjektet. Prosjektgruppa vil bli satt sammen slik at vi får god brukerrepresentasjon i gruppen for ulike undergrupper døve/hørselshemmede (hele spekteret av hørselshemming), og vi vil også invitere representanter fra det offentlige (fylke/kommune/NAV/helse) til å delta. Prosjektleder er tiltenkt ulike utredningsoppgaver knyttet til ulike brukergrupper og behov. Hovedoppgaven vil være kartlegging av døves situasjon i Troms og Finnmark. Det vil bl.a. innebærer besøk/oppsøkende virksomhet mot hørende foreldre med døve barn, samt annet informasjonsarbeid mot både døve og hørende. Prosjektleder skal danne seg et bilde av hvilke behov døve har og hva de trenger for å kunne ha et meningsfylt liv. Andre oppgaver vil være å kartlegge tegnspråkliges grad av samfunnsdeltagelse på arenaer som arbeid og skole samt tilgang på tegnspråktolk.

Fremdriftsplan

Etter tildelingen: Engasjere prosjektleder Vinter 2018: Oppstartsmøte. Våren 2018: Innhente og systematisere en oversikt over hvilke offentlige tjenester som er tilgjengelige Høsten 2018: Arrangere dagseminar hvor vi inviterer politikere og ansatte fra fylke/kommuner Utarbeide en rapport med forslag til hvordan realisere rådgivingstjeneste i Finnmark og Troms – utvikle en modell som egner seg for strukturen i Troms og Finnmark

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Marlene Berntsen Bråthen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Tegnråd i Troms og Finnmark
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 421 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
21.09.2019
Status
Avsluttet