Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland

Sluttrapportsammendrag

Oppstarten av prosjektet gikk raskt. Planlegging av filmstudio, oversikt over utstyr som behøves og ansette tegnspråkmodeller som skulle oversette. Dette ble gjort i mai-måned. Filmstudio ble pusset opp samtidig av vår vaktmester. Det var planlagt å kjøpe inn utstyr til lyssetting, men det viste seg at vi hadde dette fra før. Samt fikk vi kjøp enkelte utstyr brukt. Dette reduserte behovet for kapital til utstyr, og førte til at vi kunne bruke mer midler til filminnspilling. Dette ble konferert med prosjektkoordinator og godkjent.

Innen juni hadde viktige tiltak som var gyldig per da spilt inn, og lagt ut på vår hjemmeside og Facebook-side. Etter det jobbet prosjektleder med å jevnlig følge med på nyhetsbildet, kommunens hjemmesider og velge ut hva som var relevant for å spilles inn.

En utfordring som oppstod underveis var at Bergen kommune sluttet med egne restriksjoner, og fulgte regjeringens anbefalinger, som ble spilt inn på tegnspråk av andre medier. Utover høsten startet Bergen opp igjen med egne restriksjoner, som igjen gjorde det ble produsert flere videoer.

Det har vært vanskelig å planlegge arbeidet til tegnspråkmodellene, fordi i enkelte perioder kunne det være mindre behov for å spille inn videoer, og det skaper en dårlig forutsigbarhet for oss i forhold til budsjettering og kostnader. Prosjektleder jobbet jevnlig med å følge med på pressekonferanser. Vi føler at vi har oppnådd vårt prosjektmål om å formidle tiltak og restriksjoner som Bergen kommune eller Vestland fylke innførte (som kom i tillegg til regjeringens).

Når det gjelder tidsbruken fra restriksjonene kom ut, til videoen ble spilt inn og redigert for å bli lagt ut, så føler vi at ofte det ble forskyndet, og resulterte i at kvaliteten på videoene kunne vært bedre. Informasjonen gitt fra kommunen ble oversatt i sin helhet, og i ettertid ser vi at det kunne vært med fordel vært kortere tekster og videoer, eksempelvis oppsummeringer eller dele opp tiltakene i flere videoer.

Utfordringen blir å holde oppmerksomheten til de som ser på med videoer som er flere minutter lange. Således har vi fått tilbakemelding om at flere tegnspråklige synes det er fint å få forklart restriksjoner og tiltak fra kommunen på tegnspråk, og at det hjalp de til å forstå innholdet og betydningen bak restriksjonene og tiltakene. Avhengig av hva slags restriksjoner har vi hatt rundt 100-200 visninger per video.

Vi hadde håpet å nå flere, men det tyder at flesteparten er tilfreds med informasjon på tekst fra kommunen. Likevel er prosjektmålet oppnådd, å gi likeverdig informasjon til våre tegnspråklige innbyggere, slik at de kan selv velge hvordan de ønsker å tilegne informasjon (gjennom tegnspråk eller tekst).


Søknadssammendrag

Tilgjengeliggjøre informasjon for innbyggere i Vestland fylke med informasjon fra Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune knyttet til COVID-19. Skal oversettes til tegnspråk og tilgjengeliggjøres for alle gjennom nettside og Facebook.

Målsetningen er å inkludere døve og hørselshemmede med livsviktig informasjon gitt på sitt eget morsmål. Målgruppen er alle døve og hørselshemmede, samt tegnspråkbrukere, i Bergen kommune og Vestland fylke.

Deltakere i prosjektgruppen er daglig leder på Bergen Døvesenter, sammen med 2-3 tegnspråkmodeller som presenterer informasjon. Gruppen velger ut nyheter som er kritiske og viktig for samfunnet å få med seg, og oversette dette til tegnspråk.

Prosjektgruppens oppstart vil være innen 31. mai, hvor vi starter å filme informasjon og bearbeider de for å legge ut på nett. Innen juni skal informasjon som er publisert hittil være publisert, og vi vil etterhvert følge med og velge ut informasjon som skal deles.

Forventet resultat er å tilgjengeliggjøre kritisk informasjon til våre døve og hørselshemmede i Bergen samt Vestland Fylke. Noe av informasjonen kan også med fordel brukes utenfor Vestland. Ved å dele informasjon på den måten sikrer vi at alle får likeverdig tilgang til informasjon gitt av vår kommune og fylkeskommune.

Prosjektleder

Martin Berhovde

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020