Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland

Søknadssammendrag

Tilgjengeliggjøre informasjon for innbyggere i Vestland fylke med informasjon fra Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune knyttet til COVID-19. Skal oversettes til tegnspråk og tilgjengeliggjøres for alle gjennom nettside og Facebook.

Målsetningen er å inkludere døve og hørselshemmede med livsviktig informasjon gitt på sitt eget morsmål. Målgruppen er alle døve og hørselshemmede, samt tegnspråkbrukere, i Bergen kommune og Vestland fylke.

Deltakere i prosjektgruppen er daglig leder på Bergen Døvesenter, sammen med 2-3 tegnspråkmodeller som presenterer informasjon. Gruppen velger ut nyheter som er kritiske og viktig for samfunnet å få med seg, og oversette dette til tegnspråk.

Prosjektgruppens oppstart vil være innen 31. mai, hvor vi starter å filme informasjon og bearbeider de for å legge ut på nett. Innen juni skal informasjon som er publisert hittil være publisert, og vi vil etterhvert følge med og velge ut informasjon som skal deles.

Forventet resultat er å tilgjengeliggjøre kritisk informasjon til våre døve og hørselshemmede i Bergen samt Vestland Fylke. Noe av informasjonen kan også med fordel brukes utenfor Vestland. Ved å dele informasjon på den måten sikrer vi at alle får likeverdig tilgang til informasjon gitt av vår kommune og fylkeskommune.

Prosjektleder/forsker

Martin Berhovde

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020