Bedre livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bergen Døvblittseksjon består av personer som i godt voksen alder mistet helt eller det meste av hørselen

Bergen Døvblittseksjon består av personer som i godt voksen alder mistet helt eller det meste av hørselen. Dette er personer som ofte får liten støtte i det offentlige hjelpeapparat. Vårt ønske er å gi en bedre livskvalitet til dem. Det ble søkt prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering fra år 2000. Vi fikk bevilget et treårig prosjekt: Bedre livskvalitet for den døvblitte og pårørende.

 

Vi startet beskjedent opp med et helgekurs for personer fra Hordaland. Pågangen var så stor at vi måtte utvide tilbudet til hele landet. Det er tydelig at det var et skrikende behov for denne gruppen å komme sammen med andre i samme situasjon. Det er viktig å få dele erfaringer og få noe mer ballast for sitt liv. Også de pårørende trenger å komme sammen og dele erfaringer.

 

Vi samarbeidet med personer fra Vestlandet Kompetansesenter. De er fagfolk innen hørselsektoren og har vært med oss hele veien. Personer derfra har vært med å gi oss veldig mye livsmot videre som døvblitte. Psykologer, fysioterapeut, audiopedagoger og andre som har bidratt med mye. Også andre, leg og lærd fra døvesamfunnet og andre steder har vært med og gitt oss enormt mye.

 

Skrivetolker som har stått på hele tiden for at alle skulle få med seg alt. Skrivetolker er spesialutdannete hurtigskrivere. De skriver nesten like fort som en snakker. Så det er fantastisk avslappende å få alt skrevet fort og godt på en storskjerm. Kursene ble holdt på  samme hotell hele tiden. Vi ble godt kjent med stedet og hotellet stod virkelig på for oss. Kursstart fredag ettermiddag og avslutning til lunsj søndagen. Det var en god del eldre personer med oss på kursene. Vi sluttet av for dagen i rimelig tid før middagen, så ingen skulle bli for trett. Kursene ble holdt på et høyt nivå, men likevel på et lett forståelig plan.

 

Evalueringsskjema som ble delt ut, viste at vi hadde truffet blink med programmene våre. Kursdeltageren var storfornøyd med opplegget.

Prosjektleder/forsker

Harald Gåsland

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Bedre livskvalitet
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 71 000, 2001: kr 200 000, 2002: kr 200 000
Startdato
01.03.2000
Sluttdato
31.03.2002
Status
Avsluttet