Tegnspråkbok på iPad

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Det er en mangel på tospråklig barnelitteratur for døve barn og tegnspråklige barn (de som bruker tegnspråk som første- eller andrespråk). Per i dag finnes det ikke original barnelitteratur utviklet for å være tospråklig på norsk og norsk tegnspråk. Dette prosjektet har som mål å utvikle en slik tospråklig barnebok på norsk og norsk tegnspråk. Barneboken skal være tilgjengelig som en iPad-applikasjon, for første gang for norsk tegnspråklitteratur. Prosjektet vil oversette en eksisterende

barnebok for iPad, The Baobab Tree, utviklet av Gallaudet University Science of Learning Center (VL2), et National Science Foundation Center. Programmet er designet med hensikt til å lage et produkt som kan utnytte fordelene ved å sette sammen nye interaktive medieteknologier med tegnspråkets visuelle karakter. Resultatene av forskning på tospråklighet ble oversatt til et praktisk produkt som kan brukes av døve barn, tegnspråklige barn og deres familier. Appen lar brukerne veksle mellom skriftspråk og tegnspråk, å se på enkeltord på hvert språk, og å følge historien på begge språkene. Slik kan appen fungerer for å styrke brukerens vokabular, forståelse og leseferdigheter på begge språk.


I stedet for å finne opp hjulet på nytt med en ny historie og en ny app, vil prosjektet samarbeide med VL2 for å oversette den eksisterende barnebokappen til norsk og NTS. Det vil la oss bruke et velprøvd produkt, bygge opp oversettelse og tegnspråklige fortellingsferdigheter blant prosjektgruppen, og trene medlemmer av det norske døvesamfunnet i den bestemte app-plattformen som brukes. Prosjektet skal også gi opplæring om hvordan man kan utvikle nye plattformer for fremtidig tospråklig litteratur.
2. Resultatet av prosjektet er et konkret produkt: en norsk / norsk tegnspråklig versjon av en tospråklig barnebok-app tilgjengelig for gratis nedlasting via Apple iTunes Store.

Et annet resultat er en kunnskapsoverføring.

Ved å utvikle dette produktet, vil prosjektet også utdanne en gruppe døve nordmenn i tegnspråklig historiefortelling og i utvikling av tospråklige iPad-applikasjoner. Prosjekter legger dermed grunnlaget for flere tospråklige produkter i fremtiden.
3. Målgruppen er døve og tegnspråklige barn mellom 4 og 7 år og deres foreldre. Tilbakemeldinger fra de som har brukt ASL/engelsk-versjonen av appen, viser at yngre barn også har nytte av den. Det var stor interesse blant foreldre, lærere og andre som ønsker å lære tegnspråk eller øke sine tegnspråklige ferdigheter.
4. Prosjektteamet vil bestå av døve brukere av norsk tegnspråk.

Prosjektet vil jobbe sammen med Science of Learning Center ved Gallaudet University Prosjektgruppen skal ha base på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Prosjektmedarbeider blir ansatt ved en åpen søknadsprosess. Prosjektteamet vil reise til Gallaudet for et samarbeidsmøte om vitenskapen som ligger bak utviklingen av tospråklig historiefortellinger.

Møtet vil også orientere prosjektteamet om erfaringer VL2 hadde med utvikling av ASL/englesk versjonen av appen. Engelsk til norsk oversettelse gjøres av profesjonell oversetter. Teamet vil deretter utvikle en NTS oversettelse, med språkkonsulenter. Oversettelsen vil bli integrert i den eksisterende app-plattformen utviklet for den amerikanske versjonen av appen. VL2 skal også holde en workshop i Norge om utvikling av app-platformer.


5. Prosjektet har flere betydninger. Først og fremst er det en praktisk anvendelse av forskning om tospråklig læring, som vil fremme barns ferdigheter i skriftlig norsk og norsk tegnspråk. For det andre vil prosjektet skape en overføring av kompetanse fra et amerikansk-basert utviklingsteam til medlemmer av Norges døvesamfunn. Kompetansen omfatter: opplæring i iPad app-plattformutvikling og kompetanse i oversettelse av barnebøker mellom norsk tegnspråk og norsk. 6. Sette sammen prosjektteamet, samarbeidsmøte om utvikling av tospråklige/tegnspråklige historiefortellinger. Februar-mars; første oversettelse til norsk og NTS. April-mai: Fokusgrupper, revisjoner av oversettelse. Mai-juni: VL2 evaluering og kurs om apputvikling for døve nordmenn. August: Plattform upload/utprøving. September: Lanseringen av app i USA og Norge.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

iPad prosjekt sluttrapport final.pdf

Prosjektleder/forsker

Joseph Murray

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Tegnspråkbok på iPad
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Beløp Bevilget
2014: kr 500 000
Startdato
06.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet