Dansekurs og dansefest for døve

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Samarbeidet mellom døve, Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Norsk Døvemuseum. representerer utradisjonelt tilgjengeliggjøringsarbeid i museer som utfordrer fordommer og lærer dans til den kulturelle minoriteten døve. Det vil skapes ny kunnskaper om læring av folkedans til døve og inkludere døve i dans som fritidsaktivitet, som er vist å gi helsefremmede effekt. En formidlingsinstallasjon/film ved Norsk døvemuseum vil gi langtidsformidling av dans av og med døve.

Målsetting

– Å utvikle metodikk for å lære tradisjonsdans til døve, som vanligvis ikke deltar i dans og døve på døveskolen – Å utfordre holdninger om at døve ikke kan delta i dans – Å la døve vise fram og lære dansene til andre døve – Å langsiktig formidle dans og læring av dans til museumspublikummet

Målgruppe

– Døve elever ved AC Møller skole i Trondheim. – Museumspublikum på arrangementet dansefest for døve – Fremtidig museumspublikum på Norsk Døvemuseum

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

I første fase vil hovedfokuset være undersøkelse av tidligere prosjekter, hvilke metoder finnes eller eventuelt ligner på prosjektet vårt, nettverket og hvor vi kan hente informasjon og kunnskap. Videre besøkes hovedaktørene i nettverket, og vi innhenter informasjon som er viktig for arbeidet videre. Metodikk for å lære døve å danse vil utvikles i samarbeid med de døve danserne gjennom utprøving, deltagende prosesser og observasjoner gjennom dansekurs- fire ganger to danseinstruksjonstimer for døve elever ved AC Møller skole i Trondheim i tradisjonsdanser som vals, reinlender og pols fra Trøndelag. Undervisningen vil bli gjort av prosjektleder Tone Erlien, ansatt på Sff, med meddansere. Selve dansefesten er en åpen dansefest. Tradisjonsmusikere på tunge instrumenter som bass og trommer, vil få i oppgave å komponere nye versjoner av tradisjonsmusikken for at rytmelinjene formidles tydelig. Samarbeid med døveskolen i Trondheim

Fremdriftsplan

Prosjektperioden starter medio juli 2017 med kunnskapsinnhenting og planlegging, dansekurs i høst og dansefest i desember. Evaluering og rapporter, artikler og formidling skjer ila vinteren og våren 2018. Noe formidling skjer i etterkant av perioden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dansekurs og dansefest for døve_3.pdf

Prosjektleder/forsker

Tone H. Erlien

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Dansekurs og dansefest for døve
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Norsk senter for folkemusikk og folkedans, org.nr. 975372677
Beløp Bevilget
2017: kr 124 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.07.2019
Status
Avsluttet