Døves rettshistorie – hvordan ble det…

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Et viktig mål med boken er å gi innsikt i rettshistorien og fremheve hvordan døves rettslige situasjon har utviklet seg fram til i dag. Hensikten med boken er imidlertid ikke bare å ta vare på rettshistorien, men også formidle den på en lærerik måte slik at døve og hørende kan ha nytte av den dag i dag. i ønsker at boken skal gi et bidrag til døves identitetsfølelse og gi innsikt i døves rettshistorie ved å fortelle historien om hvorfor det ble slik. Et delmål er at døve og hørende reflekter i større grad over hvorfor ting er som de er og hva de kan gjøre for å utvikle sin egen historie.

Målsetting

Det vil man se på interessen for bøkene. Det er mulig å registrere hvor mange som laster ned bøkene elektronisk og hvor mange som bestiller den i bokform. Omtale vil også være en indikator.

Målgruppe

Døve er den primære målgruppen, men også hørende. Vi kan ikke lære av av en historie vi ikke kjenner her er kunnskap hos begge målgrupper nødvendig.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Boken vil inneholde minimum 76 siders illustrert bok som utgis både i tradisjonell bokform (kodeks) digitalt. Dette holder kostnadene nede og vi mener å kunne nå en større målgruppe på denne måten. Rettshistorien til døve er et alvorlig tema. Vi ønsker å gjøre den lett tilgjengelig ved å myke opp med fargerike og humoristiske illustrasjoner. Et eksempel er å finne i prosjektbeskrivelsens side 4. Slike humoristiske enkelthendelser vil bidra til å gjøre historiefortellingen mer interessant og positiv. Det finnes mange slike enkelthistorier som trenger å bli fortalt og vi ønsker å sette dem inn i en historisk kontekst for å myke opp det alvorlige temaet som døves rettshistorie egentlig er.

Fremdriftsplan

Januar-august vil gå med til research og tekstproduksjon. Her vil det være en overlapping med illustrasjonsarbeidet og design som vil skje delvis parallelt i perioden mars-september. Deretter starter postproduksjon og etterhvert digitalisering/publisering og trykk og distribusjon.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Revidert sluttrapport 101018.pdf

Prosjektleder/forsker

René Stub-Christiansen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Døves rettshistorie – hvordan ble det…
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Stub-Christiansen advokatfirma AS
Beløp Bevilget
2017: kr 348 000
Startdato
10.01.2017
Sluttdato
14.12.2017
Status
Avsluttet