En bedre hverdag for døvblitte

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dette er et prosjekt om mennesker som mister hørselen i voksen alder og innenfor Norges Døveforbund blir definert som «døvblit

Dette er et prosjekt om mennesker som mister hørselen i voksen alder og innenfor Norges Døveforbund blir definert som «døvblitte» Det er en gruppe som faller utenfor i den store sammenhengen i samfunnet.

 

Resultatmål: Få en oversikt over nye døvblitte i Møre og Romsdal og koble de sammen med eksisterende døvblittgruppe, eventuelt danne nye smågrupper.

 

Effektmål: Skape trivsel og samhold.

 

Overordnet mål: Det overordnede målet er å jobbe for at døvblitte i hele landet, på sikt kan få et mottaksapparat, som står klar til å ta i mot dem når hørselen svikter.

 

Gjennomføring: Framdriften har gått etter planen. Vi trengte god tid til planlegging og innsamling av data. F ør sommeren hadde vi satt av en dato for den første samlingen, som ble gjennomført i begynnelsen av september og den neste samlingen ble gjennomført i midten av november. Innholdet i samlingene var: Hjelpemiddelutstilling, innføring i tegnspråk, foredrag om temaene; praktiske råd i hverdagen og konsekvenser av å miste hørselen. Evalueringsfasen i desember.

 

Resultat: Vi oppnådde kontakt med 17 nye døvblitte i fylket. Som et ledd i oppfølgingsarbeidet får de tilsendt Kontaktposten 5 ganger i året med informasjon om aktiviteter for døve/døvblitte. De har også fått tilbud om abonnement på bladet for døvblitte «Bare se». Mange av dem har blitt medlemmer av Møre og Romsdal døveforening. Vi oppnådde god trivsel og samhold gjennom prosjekttiden, og i tiden etterpå­ Det har blitt dannet en liten gruppe med yngre døvblitte, og noen har gått over til den opprinnelige gruppen.

 

I evalueringsfasen ble det planlagt å søke om et nytt prosjekt for yngre døvblitte gjennom Helse og Rehabilitering, som vi i år har fått godkjenning til. Dette prosjektet er vi nå i gang med.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Kolvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
En bedre hverdag for døvblitte
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 70 000
Startdato
01.02.2000
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet