Koronapodden på tegnspråk

Søknadssammendrag

Korona er et av de største samtaleemnene i samfunnet for tiden. Det er mye å følge med på radio og TV, i aviser og bøker, forskningspublikasjoner, på podkaster og på nettet. Det snakkes om korona «overalt» – det er mange historier som fortelles hver dag. Men ikke på norsk tegnspråk!

Fra våren 2022 fram til juni 2023, vil vi derfor lage 10 podkaster i prosjektperioden hvor tegnspråklige programledere tar opp aktuelle temaer i studio og publiserer det kort tid etter opptak. Filmene vil også være tilrettelagt for ikke-tegnspråklige gjennom undertekster og tale.

Formålet er å bedre inkludering av døve i Norge. Det å være døv i et talespråklig samfunn er krevende, og med god informasjon kan man redusere belastninger i form av stress og anstrengelser for å tilpasse seg. God inkludering er helsefremmende.

Et sekundærmål er også å aktualisere den nye tegnspråkloven som trådte i kraft 1.1.2022 hvor norsk tegnspråk er definert som et nasjonalt tegnspråk. Det er viktig å vise til gode eksempler på informasjon som er utviklet på tegnspråk for tegnspråklige og sette en standard som det offentlige må ta ansvar for å etterleve på sikt. I så måte kan prosjektet tjene som et pilotprosjekt.

Podkasten produseres som en tegnspråklig filmserieproduksjon. Opptak blir gjort i Supervisuells filmstudio i Sandefjord. Vi har produksjonserfaring, utstyr og kompetanse til å gjennomføre denne typen produksjon.

Podkastserien blir publisert gjennom Norges Døveforbunds og Supervisuells kanaler på nett og i sosiale medier og i tillegg publisert på nettkanalen Tegn.TV.

Filmserien vil få lang levetid etter prosjektperioden siden den blir permanent tilgjengelig for publikum på Tegn.TV som er en gratis tilgjengelig distribusjonskanal for tegnspråklig film drevet med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Døveforbund og Supervisuell. Prosjektet forankres i og ledes av Supervisuell.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Koronapodden på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 750.000
Startdato
11.03.2022