TegnWiki

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet
Norsk tegnspråk har de siste årene fått økt anerkjennelse, og regnes fra og med april 2009 som en av de offisielle språkene i Norge. Samtidig er språket ennå lite dokumentert og beskrevet. Møller-Trøndelag kompetansesenter har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok. Det utvikles og vedlikeholdes en nettbasert tegnordbok som ligger fritt tilgjengelig på Internett på www.tegnordbok.no. Tegnordboken inneholder i dag ca. 6.500 tegn, og den er meget populær (ca. 200 brukere daglig).
Tegnordboken oppdateres jevnlig, delvis som resultat av konkrete ønsker fra brukere. Brukere kan sende inn e-post med ønske om tegn for ord og begreper som mangler. Ofte er det lærere som har døve elever som skal undervise i et emne neste dag som etterlyser tegn for ulike fagbegreper.
Tegnspråkkyndige personer (for eksempel døve og tegnspråktolker) har ofte kommentarer til de tegnene som er registrert i tegnordboken. De har kanskje forslag til flere ulike varianter som burde vært registrert eller også forslag til «nye tegn» (spesielt gjelder dette «nye begrep» som for eksempel Facebook, iPhone, askefast osv).
En TegnWiki kan løse disse problemene. Den kan fungere på samme måte som Wikipedia, men med mulighet for å legge inn videoklipp med tegn. De som har ønsker om tegn kan skrive norske ord og begrep på en «ønskeliste». Tegnspråkbrukere kan legge inn tegn og skrive inn forklaringer. Andre brukere kan legge til flere tegn for samme begrep eller kommentere tegn som ligger i TegnWikien. Dette kan gi alle brukere av tegnspråk et demokratisk verktøy for å registrere og dokumentere norsk tegnspråk.
En slik TegnWiki vil også være et godt verktøy for oss som utvikler norsk tegnordbok. Det vil lette kommunikasjonen med brukerne og føre til at vi kan utvikle tegnordboken på en mer systematisk måte.

2) Prosjektets målsetting
Det skal lages en TegnWiki for norsk tegnspråk. Det skal være et åpent internettbasert system på samme måte som Wikipedia, men med mulighet til å legge inn videoklipp med tegnspråktegn. Videoklippene skal kunne spilles inn direkte med webkamera eller ved at man overfører en videofil som man har tatt opp med mobiltelefon eller kamera. Man skal kunne skrive inn ønsker om tegn for ulike begrep, og andre brukere kan da legge inn tegn for disse begrepene.

3) Prosjektets målgruppe
Målgruppen er alle som bruker eller vil lære Norsk tegnspråk.
Brukergruppen er omfattende, den består av alle som bruker eller jobber med tegnspråk.
TegnWiki vil bli brukt av foreldre, familie, nettverk, lærere og andre fagpersoner slik at mulighetene for kommunikasjonen kan bedres for døve mennesker i Norge.

4) Prosjektets betydning
Prosjektet vil bidra til en demokratisering rundt utviklingen av norsk tegnspråk. Flere døve tegnspråkbrukere vil kunne bidra aktivt i registrering, dokumentasjon og diskusjon av tegn. Lærere og andre som mangler tegn for ulike begrep kan kjapt få hjelp. Prosjektet vil føre til at flere døve tegnspråkbrukere kan få mulighet til å prege utviklingen av norsk tegnspråk. Dette er brukermedvirkning i praksis.
TegnWiki vil gi mulighet til å fange opp dialektale og sosiolektiske forskjeller i forhold til tegnbruk. Det å kunne registrere og dokumenterer språklig variasjon er meget viktig for alle språksamfunn. En tegnwiki vil for første gang gi tilgang til den type data.
Prosjektet vil også være et viktig bidrag til at den generelle kompetansen på tegnspråk heves. Når foreldre, familie, venner, lærere, tolker og andre fagpersoner får høyere tegnspråkkompetanse vil dette klart bedre livssituasjonen for døve i Norge. Kommunikasjon med omverdenen er av avgjørende betydning for alle mennesker både i dagligliv, yrke og utdanning.

5) Gjennomføring og organisering
Møller-Trøndelag kompetansesenter har hovedansvar for gjennomføring av prosjektet.
Møller-Trøndelag kompetansesenter har god kontakt med alle de nevnte brukergruppene i prosjektet.
01.01.12 – 01.06.12 Kravspesifikasjon og planlegging
01.06.12 – 01.12.12 Programmering og publisering av testversjon
01.01.13 – 31.12.13 Utprøving, revisjon og publisering av nye versjoner

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0159.pdf

Sluttrapportsammendrag

Statped har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok. Det utvikles og vedlikeholdes en nettbasert tegnordbok som ligger fritt tilgjengelig på Internett på www.tegnordbok.no, og det er også laget en app til iPhone.
Brukere av tegnordboken har kunnet sende inn e-post med ønske om forslag tegn for ord og begreper som mangler.
Målet med prosjektet TegnWiki var å opprette et åpent internettbasert system på samme måte som Wikipedia, men med mulighet til å legge inn videoklipp med tegnspråktegn. Det skulle være lav terskel for å legge inn tegn i wikien, og kvaliteten på videoklippene er (i motsetning til videoene i tegnordbok) av mindre betydning. De som har redaktørfunksjon kan legge inn nye tegn (video), og legge til skriftlige forklaringer. Alle brukere kan så legge til andre tegn for samme begrep eller kommentere tegnene som ligger i TegnWikien. Man kan kommentere både på tegnspråk (video) og skriftlig. Dette vil gi alle brukere av tegnspråk et demokratisk verktøy for å registrere og dokumentere norsk tegnspråk.
En slik TegnWiki vil også være et godt verktøy for oss som utvikler norsk tegnordbok. Tegnordboksprosjektet vil bruke TegnWiki som en mulighet for å få innspill fra brukerne, men vil sørge for kvalitetssikringen av innholdet og videoene før det eventuelt overføres til tegnordboken.
Norsk TegnWiki ble opprettet på adressen www.tegnwiki.no i 2012, og den har blitt videreutviklet og testet i 2013.
Tegnwikien er bygget opp med et enkelt og ryddig menysystem, og nettsiden fungerer også bra på portable enheter med små skjermer (adaptivt design). Man kan søke etter tegn, se en alfabetisk oversikt over tegn, se gjennom tegn i ulike kategorier, se de nyeste tegnene og de nyeste diskusjonene/kommentarene (de som er lagt til sist), se oversikt over de tegnene som er mest sett, og naturligvis legge til nye tegn eller kommentere tegn som allerede er lagt inn.
Vi ønsker primært å bruke TegnWiki som et redskap for å utvikle og supplere tegnordboken. Når vi får spørsmål fra for eksempel lærere som underviser døve om tegn for ulike begreper, legger vi forslag til tegn inn på TegnWiki – gjerne samme dag, slik at det er tilgjengelig for den som spør og for andre brukere.
Språkrådet oppretter i 2014 en tegntermgruppe som vil bli trukket inn i det videre arbeidet med TegnWiki og tegnordbok.

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
TegnWiki
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Beløp Bevilget
2012: kr 300 000, 2013: kr 200 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet