Tegnspråk tilgjengelig på nett

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunnen for prosjektet har vært at offentlig informasjon ikke når frem til mange tegnspråklige døve. Rycon AS er en arbeidsmarkedsbedrift for døve. Arbeidskonsulentene ved Rycon bruker mye av sin tid på å videreformidle NAVs (Arbeids- og velferdsforvaltningens) informasjon til tegnspråklige arbeidssøkere. Rycon ønsker derfor å tilby NAV å gjøre deres informasjon tilgjengelig på tegnspråk på Internett. Norges døveforbund kjemper for at Norsk tegnspråk skal bli offisielt språk i Norge. Det gjensto å finne ut hvordan dette kan realiseres. Det var særlige utfordringer knyttet til oversettelse og til hvilke tekniske løsninger som burde velges. Målsetningen med prosjektet har derfor vært å finne frem til gode modeller for hvordan offentlig informasjon kan gjøres tilgjengelig på Internett.

 

Prosjektet har gjennomført workshop for oversettere, samt utviklet demoer som viser nettløsninger. Prosjektets har videre bygget kompetanse på feltene oversettelse og nettløsninger, informert utad om problemstillingene, samt presentert demoer for representanter for målgruppen, og intervjuet dem.

 

Prosjektet har resultert i en rekke beskrivelser av modeller på ulike nivåer. Workshop og arbeid med oversettelser har vist at dialog – som modell og metafor for kommunikasjon og oversettelse, fremhever viktige perspektiver. Oversettelse ses som prosess bestående av forståelsesfase og tekstskapingsfase, og det skisseres ulike modeller for hvordan man kan jobbe i hver av fasene. Prosessorientert tekstskapingsmodell har vist seg å være nyttig metode i oversettelsesarbeid. På bakgrunn av modellene er det utarbeidet prosedyrer for oversettelse. Prosedyrene skisserer hvordan man kan oversette offentlig informasjon på måter som sikrer kvalitet og at tekstene blir forstått av målgruppen. Prinsippene om universell utforming og WAI-kriteriene (Web Accessibility Initiative), som offentlige nettsteder oppfordres å følge, er modeller for tilgjengelighet som har påvirket valget av løsninger i demoene. I demoene er Flash (fra Adobe) valgt som programvareløsning. Demoene er i seg selv modeller som demonstrerer tilfredsstillende nettløsninger, og prosedyrene viser arbeidsmåter hvordan man kan produsere og publisere til nettet. Ved prosjektets slutt vet Rycon hvordan en slik jobb skal utføres, og Norges Døveforbund har fått ett eksempel på hvordan eventuell lovfesting av Norsk tegnspråk som offisielt språk kan realiseres.

 

Rycon vil videreføre resultatet ved å markedsføre tilbudet om oversettelser til tegnspråk publisert på nett, og vil benytte modellene i eventuelle oppdrag. Norges Døveforbund ønsker å bruke løsningsforslagene fra prosjektet som ett av tiltakene i en foreslått handlingsplan for å gjøre Norsk tegnspråk til offisielt språk i Norge.

Prosjektleder/forsker

Johan Hjulstad

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Tegnspråk tilgjengelig på nett
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Rycon AS
Beløp Bevilget
2006: kr 600 000
Startdato
01.02.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet