ODF – bare for «norske» døve?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting for prosjektet: I 2000 gjennomførte Oslo Døveforening (ODF) et prosjekt med støtte fra Sosial og helsed

Bakgrunn og målsetting for prosjektet: I 2000 gjennomførte Oslo Døveforening (ODF) et prosjekt med støtte fra Sosial­ og helsedepartementet ”Synliggjøring av unge innvandrere og flyktninger”. Unge døve flyktninger og innvandrere er en stadig voksende gruppe som ikke er integrert i døvemiljøet eller i storsamfunnet, da de både har annen bakgrunn, kulturelt og språklig og for dårlige kunnskaper og ferdigheter i norsk tegnspråk. Oslo Døveforening ønsker å igjen bli ”døves annet hjem” og ikke ekskludere noen grupper. ODF ønsker å bygge opp et tilbud for døve flyktninger og innvandrere slik at de skal kunne få et sted å være sammen med andre døve. Et de facto integreringstiltak. Vi er nødt til å oppsøke disse døve og fortelle dem om døveforeningen og hva vi kan tilby dem. Vi må også overbevise foreldrene til de unge om at ODF er et ”ålreit” sted å være for unge døve og at det nødvendigvis ikke skjer noe galt selv om begge kjønn er representert. Vi ser på det som meget viktig at denne gruppen døve kan få dekket sitt sosiale behov og få en mer meningsfylt fritid og dermed økt livskvalitet. Vi ønsker å sette i gang ulike tiltak i døveforeningen slik at denne målgruppen skal få muligheten til å få seg et sosialt nettverk.

 

Gjennomføring: Det er gjennomført et informasjons­- og samarbeidsmøte med Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Rycon AS og Karlsrud voksenopplæringssenter for hørselshemmede og et kurs for frivillige. Det ble rekruttert sju faste frivillige gjennom hele året. Vi har gjennomført oppsøkende virksomhet, informasjon, tre foredrag med tema om prosjektet, Muslimer – myter og fakta, Å være fremmed i et nytt land og sju internasjonale treff for døve.

 

Oppnådde resultater: Prosjektet ODF – bare for ”norske” døve viser at internasjonale treff for døve skaper trygghet, godt sosialmiljø, fritidstilbud gjennom å bli kjent med flere og få nye venner,­ noe som skaper et nettverk. I et tegnspråklig miljø skaper man identitet, tilhørighet, fellesskap og deler sine erfaringer med andre.

 

Gjennom prosjektet har vi fått frem problemstillinger som er viktige å følge opp etter prosjektet i områder som rådgivning, språk og tegnspråktolk, asylopphold, samarbeid med ulike instanser som har med døve innvandrere å gjøre.

 

Videre planer: Oslo Døveforening ønsker å følge opp tiltak for døve innvandrere ved å arrangere internasjonale treff for døve ved hjelp av tilskudd fra Flyktning-­ og innvandreretaten til flerkulturell virksomhet. Oslo Døveforening ønsker å ta initiativ etter prosjektet, og ta opp problemstillinger i de rette fora som bl.a. instanser som har med døve innvandrere å gjøre.

 

Oslo Døveforening ønsker å videreutvikle etter at grunnlaget er lagt for et fargerik fellesskap blant døve, og dette bidrar til å forebygge ytterligere psykososiale problemer for denne gruppen ved at de får et nettverk.

Prosjektleder/forsker

Vidar R. Sæle

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
ODF – bare for «norske» døve?
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2002: kr 98 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet