Den indre reisen – frisk og døv

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Turmulighetene for døve er begrenset. De har færre samtalepartnere for og under turen. Døve er en del av et lite minoritetsspråklig miljø som lett kan bli marginalisert. I tillegg er det ofte en stor usikkerhet knyttet til «hva skjer om?». Dette fører til at man ofte lar være å legge ut på tur. I TV-programmer om fysisk aktivitet er døve og alle tegnspråkbrukere heller ikke synlig. Pga. de kommunikative utfordringene i en hørende verden er døve i større grad eksponert for psykiske lidelser , slik som depresjon , og vil derfor i større grad være i fysisk aktivitet i naturen.

Målsetting

Vi ønsker å få flere døve i fysisk aktivitet i naturen både direkte som en del av gruppen, men også indirekte gjennom dokumentasjonen.

Målgruppe

Den primære målgruppen for prosjektet er 14-16 døve og hørselshemmede mellom 16 og 70

Antall personer i målgruppen

16

Beskrivelse av gjennomføring

Fysisk og mental trening på eget språk, Norsk tegnspråk. Kulminerer med topptur. Den viktigste metoden for prosjektet vil være refleksjon over egen praksis som deles med flere. Til dette vil det både gis informasjon, gjøres erfaringer og ikke minst reflekteres det over egen læring. Vi vurderer om det er mulig å involvere en døvblind i prosjektet. Prosjektet er unik i den forstand at norsk tegnspråk utgjør limet i kommunikasjonen mellom prosjektgruppa, ressurspersonene og selve målgruppa. Ved å kommunisere fritt og uhindret med hverandre på sitt naturlige førstespråk, får brukerne en autentisk opplevelse når det kommer til opplysning, motivasjon og refleksjon over ens egne mentale og fysiske velvære. Denne opplevelsen kan ikke substitueres med tradisjonelle turlag i regi av hørende veiledere og turgrupper, da døves personlig engasjement oftest er begrenset til en mekanisk kommunikasjonsform gjennom en tredjeperson, tegnspråktolken. Et slik prosjekt trenger tid til både organisering, gjennomføring og evaluering. Derfor skal prosjektet starte fra januar 2021 men turene skal ikke gjennomføres før i mai 2021.

Fremdriftsplan

Januar 2021 – Mars 2021 Prosjektoppstart. Etablering av styringsgruppen og engasjement av prosjektkoordinator. Rekruttering av deltakere. Mars 2021 – Mail 2021 Praktisk organisering av samlingene og dokumentasjonen. Eventuelt hjemmebesøk hos deltakere. Mai 2021 – Mai 2021 Samling 1 Mai 2021 – Juli 2021 Treningsfasen Juli 2021 Juli/August 2021 Samling 2 Aug 2021 – Des 2021 Prosjektet ferdigstilles, evalueres og analyseres. Sluttrapport skrives.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Marianne Rasmussen Kolvik

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Den indre reisen – frisk og døv
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 559 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
01.09.2022
Status
Under gjennomføring