SKEIV! – Informasjon om LHBTQ+ på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Informasjon på norsk tegnspråk er en mangelvare i samfunnet vårt. Dette er et demokratisk problem som skaper et kunnskapssprik mellom hørende og døve. For å øke likestillingen er det viktig at mer og mer informasjon blir tilgjengelig på tegnspråk. Derfor ønsker vi å lage en informasjonsfilm med tilhørende kortfilm på tegnspråk om LHBTQ+ tematikk. De fleste kjenner en LHBTQ+ person, eller er det selv – dette er et bredt tema i storsamfunnet, derfor er det et prekært behov å få materialisert informasjon om dette på tegnspråk.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å øke informasjonsmengden om LHBTQ+ tematikk på tegnspråk. Dette gjør vi ved å produsere en informasjonsfilm og en kortfilm, og deretter publisere dette slik at det blir tilgjengelig for all fremtid.

Målgruppe

Alle døve/hørselshemmede tegnspråklige, særlig de som identifiserer seg innenfor LHBTQ+-gruppen.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å produsere en informasjonsfilm med en tilhørende kortfilm på norsk tegnspråk. Alt vi lager av filmmateriale skal ha en god historebygging i grunn, være seervennlig og nå bredt ut. Filmens språk er tegnspråk, og i tillegg blir de tekstet. Det vil bli vektlagt i prosjektet at filmene tilgjengeliggjøre godt og at så mange som mulig får sett filmene. Kortfilmen vil være en del av vår markedsføringsstrategi, fordi kortfilmer i større grad har mulighet til å nå et større publikum. Derfor satser vi inn mot større sendeflater som kortfilmfestivaler, NRK og Aftenposten. Dette igjen er med på å øke tegnspråkets synlighet, noe som er viktig for å styrke tegnspråkets status i samfunnet.

Fremdriftsplan

Fase 1: Manus/idé/research/konseptutvikling/møte prosjektgruppe (januar-juni 2022) Fase 2: Rekruttering/logistikk og pitching inn mot NRK/Aftenposten (august-desember 2022) Fase 3: Opptak (januar-mai 2023) Fase 4: Postproduksjon (juni-september 2022/2023) Fase 5: Publisering, markedsførings-kampanje og innsending til kortfilmfestivaler (oktober-desember 2023)Fase 6: Evaluering, resultat/effekt, slutt- og regnskapsrapport (november-desember 2023)

Prosjektleder/forsker

Pernille Forsberg Vogt

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
SKEIV! – Informasjon om LHBTQ+ på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Ordskred AS
Beløp Bevilget
2022: kr 393 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
22.12.2023
Status
Under gjennomføring