Dårlig hørsel, god seksuell helse!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Seksualitet er en viktig del av livet. Seksuell dysfunksjon, skader, traumer og manglende bekreftelse kan medføre tapt livskvalitet. God helse inkluderer også god seksuell helse. Ifølge Norges nåværende strategiplan for seksuell helse "Snakk om det!" er seksualitet en helsefremmende ressurs i alle livsfaser, og at individets handlingskompetanse for å ivareta god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte. Det understrekes også at strategiplanen gjelder for alle fordi minoriteter (som feks døve/hørselshemmede) ofte blir glemt og ikke sett som seksuelle individer.

Målsetting

Gi hørselshemmede barn og unge opplysning, begreper og språk som gir dem et verktøy for å kunne reflektere over egen seksualitet, og bli i bedre stand til å ha god seksuell helse gjennom en informasjonspakke i form av film (tegnspråk, tekst, klar lyd) som distribueres bredt og effektivt.

Målgruppe

Døve/hørselshemmede fra 12 år og oppover, primært barn/ungdom/unge voksne.

Antall personer i målgruppen

150000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som en filmproduksjon fulgt opp av informasjonsarbeid, men med høy grad av involvering av målgruppen i prosjektet. Det vil bli brukt mye tid på distribusjon og spredning av informasjonspakken. Prosjektet vil ha en ressursgruppe med unge døve/hørselshemmede opprettet i samarbeid med Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU). NDFU jobber med å ta imot varslinger fra unge døve og hørselshemmede som har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep (se egenerklæring). Konsept- og manusutvikling vil bli gjort av Supervisuell sammen med Stine Kühle-Hansen og ressursgruppen. Det blir dermed representanter fra tre felt; det seksualfaglige, det produksjonsfaglige samt målgruppen selv (brukermedvirkning). Dette er et viktig prinsipp for produksjonen som helhet. Det er tenkt å lage 15 korte filmer; 5 filmer som er for/om barn i alderen 12-16 år. 10 filmer for barn/ungdom fra 16 år. Vi vil ta opp et bredt spekter av temaer – se prosjektbeskrivelse for en konkret oversikt over temaer med forslag til overskrifter. Filmene skal ha tre blide og trygge ungdommer (som er 18 år eller eldre) som programledere.

Fremdriftsplan

Vår 2020: Manusarbeid, casting, preproduksjon. Referansegruppemøte og brukerperspektiver. Høst 2020: Filminnspilling, prossesevaluering. Vår 2021: Postproduksjon og planlegging av distribusjon/markedsføring, møte med referansegruppe for innspill. Høst 2021: Distribusjon – systematisk spredning via nøkkelorganisasjoner, i samarbeid med nettverk, skoler og ungdomsorganisasjoner. Spredning også via ungdomsledere. Sluttevaluering med ressursgruppa.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Dårlig hørsel, god seksuell helse!
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for døve)
Beløp Bevilget
2020: kr 495 000, 2021: kr 465 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring