Ti på topp Steinkjer- Fellesskap, deltagelse og mestring med tegn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

November 2023: 01.11- Starte med å få på plass prosjektgruppe, og få avtale med Midt-Norge Bedriftsidrettskrets ang egen avtale ang deltagelse ti på topp Steinkjer 2024-2025. Dette er det i hovedsak foreningens ansatte som har ansvar for. Oppstart sommersesong 2024: 07.05- Det velges ut en av de "åpne" toppene som blir foreningens åpning av sesongen. ( noen topper kan fortsatt være "lukket" pga føre og vær) Det settes opp egen terminliste etter ønske fra deltakerne. "turvertene" har fått fordelt sine turer slik at man har en/to som er ansvarlig for at turen gjennomføres. 15.okt- sommersesongen 1 er ferdig. Avslutning for alle som deltok på tiltaket, gjennomføres en til to uker etter at registeringen er lukket. Det deles ut diplom til alle som deltar. 2025: åpning av vintersesong: 1.jan. Det settes opp her også en terminliste der turvertene har fått fordelt ansvar for sine turer. 17.April: vintersesongen avsluttes. Avslutning for alle deltakere gjennomføres etter påske. ( samme som avslutning etter sommersesong 1) 7.mai: sommersesong 2 starter. Terminliste settes opp og fordeles mellom turvertene. 15.okt: sommersesong 2 er ferdig. Avslutning for alle som deltok en-to uker etter. ( utdeling av diplom til alle deltakere) Prosjektgruppa tar en evaluering av prosjektene etter endte sesonger, samt en endelig evaluering når alle tre sesongene er gjennomført. Ferdig resultat formidles videre til relevante instanser: som FFO Trøndelag, Norges Døveforbund, Midt-Norge bedriftsidrettskrets mm.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Ti på topp Steinkjer- Fellesskap, deltagelse og mestring med tegn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 5 000, 2024: kr 37 000, 2025: kr 37 000
Startdato
01.11.2023
Sluttdato
15.10.2025