Ti på topp Steinkjer- Fellesskap, deltagelse og mestring med tegn

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Bakgrunnen for prosjektet er å skape en arena/gruppe for de som ønsker å gå på tur sammen med andre tegnspråklige og samtidig gjennomføre deltagelse på “ti på topp-Steinkjer”. Mange døve og hørselshemmede deltar ikke på slik felles aktivitet da de kvier seg for å delta i gruppe som ikke kan tegn. Det arrangeres sjeldent/aldri aktiviteter på tegnspråk/tegn. Dette ønsker foreningen å gjøre noe med ved å legge til rette for at det skapes en egen gruppe for de som har behov for at språkmiljøet er på tegnspråk/med tegn. Aktiviteten er også tenkt som en nettverksbygger da den skal være åpen for alle i lokalmiljøet som ønsker å praktisere tegn/tegnspråk i ett språkmiljø.

Aktivitet/tiltak/metode

Deltagelse på ti på topp Steinkjer som arrangeres i regi av Midt-Norge bedriftsidretskrets, Saga FT og Steinkjer orienteringsklubb. Det er lagt opp til 10 ulike turmål rundt omkring i kommunen, man registrerer turer i en egen app/registrere turmålskode på nett etter gjennomført tur. Man kan delta som privatperson eller som lag. Tanken her er at døveforeningn blir ett lag man kan delta med, uavhengig om man er medlem av foreningen. Her er det behovet for språkmiljø som er viktigst. Det koster 200kr for voksne og 100kr for barn å delta pr år. Foreningen ønsker å dekke avgift for de som blir å delta i regi av foreningen, slik at man sikrer at de som har behov for å delta på tegnspråklige turer, har mulighet for å gjøre det. I utgangspunktet er dette et veletablert tilbud, men det er ikke tilrettelagt med tegn/tegnpråk. Noe som flere av våre medlemmer har sagt at de savner: deltagelse der man kan få info på tegn, samt man kan gå på tur der språkmiljøet er tegn/tegnspråk. Man ønsker å tilby dette i 3 “sesonger”: 2 sommer- og en vintersesong. Sommersesongen er fra 7.mai-15.okt, vintersesong starter 1 jan og er til 17.April. Det man ønsker å oppnå med dette tilbudet er å oppmuntre folk til å bruke turmulighetene som finnes i kommunen, samt at foreningen ønsker å vise at det er behov for aktiviteter som er på /med tegnspråk. Evaluering av tiltaket gjøres etter endt sesong, med en endelig evaluering når alle 3 sesongene er gjennomført.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det NTDF ønsker å oppnå med dette tiltaket er å skape sosial og likeverdig turmuligheter for tegnspråklige i kommunen. Skape forståelse for aktiviteter med annen kommunikasjonsform enn tale. Foreningen håper også på at dette skal være en nettverksbygger og være med på å ivareta og utvikle det tegnspråkligemiljøet som er i kommunen og omegn pr dd.

Plan for gjennomføring

November 2023: 01.11- Starte med å få på plass prosjektgruppe, og få avtale med Midt-Norge Bedriftsidrettskrets ang egen avtale ang deltagelse ti på topp Steinkjer 2024-2025. Dette er det i hovedsak foreningens ansatte som har ansvar for. Oppstart sommersesong 2024: 07.05- Det velges ut en av de “åpne” toppene som blir foreningens åpning av sesongen. ( noen topper kan fortsatt være “lukket” pga føre og vær) Det settes opp egen terminliste etter ønske fra deltakerne. “turvertene” har fått fordelt sine turer slik at man har en/to som er ansvarlig for at turen gjennomføres. 15.okt- sommersesongen 1 er ferdig. Avslutning for alle som deltok på tiltaket, gjennomføres en til to uker etter at registeringen er lukket. Det deles ut diplom til alle som deltar. 2025: åpning av vintersesong: 1.jan. Det settes opp her også en terminliste der turvertene har fått fordelt ansvar for sine turer. 17.April: vintersesongen avsluttes. Avslutning for alle deltakere gjennomføres etter påske. ( samme som avslutning etter sommersesong 1) 7.mai: sommersesong 2 starter. Terminliste settes opp og fordeles mellom turvertene. 15.okt: sommersesong 2 er ferdig. Avslutning for alle som deltok en-to uker etter. ( utdeling av diplom til alle deltakere) Prosjektgruppa tar en evaluering av prosjektene etter endte sesonger, samt en endelig evaluering når alle tre sesongene er gjennomført. Ferdig resultat formidles videre til relevante instanser: som FFO Trøndelag, Norges Døveforbund, Midt-Norge bedriftsidrettskrets mm.

Prosjektleder

Trøndelag Døveforening Region Nord

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Ti på topp Steinkjer- Fellesskap, deltagelse og mestring med tegn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 5 000, 2024: kr 37 000, 2025: kr 37 000
Startdato
01.11.2023
Sluttdato
15.10.2025
Status
Under gjennomføring