Mine tegn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1) Bakgrunn for prosjektet
Døve barn bruker norsk tegnspråk, og mange andre grupper bruker også tegn i ulike former (tunghørte, utviklingshemmede, barn med ulike kommunikasjonsvansker). Norsk tegnordbok ligger på Internett med 4500 tegn. Noen tegnbrukere benytter imidlertid av fysiske eller kognitive årsaker egne tegn eller varianter av tegn. Spesielle navnetegn (tegn for personer i nærmiljøet) finner man ikke i Norsk tegnordbok. Det er en utfordring å gjøre disse tegnene kjent for alle som har kontakt med brukeren. Dessuten har en del multifunksjonshemmede tegnbrukere et begrenset tegnforråd, og det er viktig at man har en samlet oversikt over de tegnene som er i bruk.

2) Prosjektets målsetting
Barn og unge i dag bruker Internett til kommunikasjon og til å presentere seg selv. Mange oppretter egen Blogg, legger ut video på YouTube eller lager egne sider på Facebook. Vi ønsker å benytte denne type teknologi for barn og unge som bruker tegn.
Prosjektet skal utvikle et nettsted der en bruker kan opprette en brukerkonto og lage sin egen private tegnsamling (for eksempel på en adresse som www.minetegn.no). Når en bruker lager sin private tegnsamling skal det være mulig å hente tegn direkte fra Norsk tegnordbok eller legge inn sine egne tegn med webkamera. På denne måten vil det være enkelt å lage og vedlikeholde en spesialtilpasset tegnsamling for den enkelte tegnbruker. Tegnsamlingen vil også være lett tilgjengelig for alle som har kontakt med brukeren ? lærere, besteforeldre, annen familie, skolekamerater, naboer osv.
For å ivareta personvernet skal man kunne velge om tegnordboken skal være åpen for alle eller om man må logge på med brukernavn og passord.

3) Prosjektets målgruppe
Målgruppen er primært barn og unge som bruker tegn og personer som disse kommuniserer med.
? Døve barn som bruker norsk tegnspråk
? Tunghørte barn (og en del barn med cochleaimplantat – CI) som bruker norsk med tegnstøtte
? Barn med utviklingshemming som bruker tegn – gjerne mer eller mindre i kombinasjon med talespråk
? Barn med Down syndrom som bruker tegn i sin kommunikasjon med andre
? Barn med ulike språkproblem som profiterer på bruk av tegn

4) Prosjektets betydning
Prosjektet vil være et viktig bidrag til å bedre tegnbrukeres muligheter til å kunne kommunisere med andre mennesker. Man vil også kunne bedre muligheten for samarbeid mellom skole, fritid og hjem ved at alle som samhandler med brukeren har enkel tilgang til de samme tegnene.

5) Framdriftsplan
2008: Kravspesifikasjon og utvikling av testversjon.
2009: Utvikling av endelig versjon og utprøving.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0266.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Bruk av tegn til barn har vist seg nyttig i mange ulike sammenhenger og til mange ulike grupper barn. Det finnes etter hvert en del produkter som kan brukes generelt i forbindelse med opplæring i bruk av tegn. Dette er imidlertid materiell som ikke er spesielt tilpasset den enkelte bruker. Noen tegnbrukere benytter, av fysiske eller kognitive årsaker, egne tegn eller varianter av tegn. Spesielle navnetegn (tegn for personer i nærmiljøet) finner man ikke i tegnordboken. Det er en utfordring å gjøre disse tegnene kjent for alle som har kontakt med brukeren. Dessuten har en del multifunksjonshemmede tegnbrukere et begrenset tegnforråd, og det er nyttig at man har en samlet oversikt over de tegnene som de bruker.
Prosjektets mål var å utvikle et nettsted der en bruker kan opprette en brukerkonto og lage sin egen private tegnsamling. Når en bruker lager sin private tegnsamling skulle det være mulig å hente tegn direkte fra Norsk tegnordbok eller legge inn sine egne tegn med webkamera. På denne måten vil det være enkelt å lage og vedlikeholde en spesialtilpasset tegnsamling for den enkelte tegnbruker. Tegnsamlingen vil også være lett tilgjengelig for alle som har kontakt med brukeren – lærere, besteforeldre, annen familie, skolekamerater, naboer osv.

Prosjektgjennomføring/Metode
Møller kompetansesenter har stått for videobearbeiding, komprimering, design og programmering, og programmet er publisert på nettstedet www.minetegn.no.

Resultater og resultatvurdering
Programmet fungerer etter hensikten, og har den funksjonaliteten som ble beskrevet i prosjektsøknaden – pluss litt til. Sette fra produsent-synspunkt er dette et velfungerende og nyttig produkt, og de bruker-reaksjonene vi har fått så langt er positive.

Oppsummering/Konklusjon/Videre planer
Vi tror det kommer til å bli et meget populært produkt som vil ha stor betydning for at tegn blir mer brukt og lettere tilgjengelig. Spesielt vil det være et godt redskap til bedre samarbeid mellom skole/barnehage/hjem/familie. Programmet har et stort potensiale, og utfordringen nå blir å gjøre det godt kjent blant de aktuelle brukergruppene. Vi vil vedlikeholde programmet og rette feil og mangler som vil kunne bli avdekket etter noen tids bruk.

Prosjektleder/forsker

Olle Eriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Mine tegn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Møller kompetansesenter
Beløp Bevilget
2009: kr 250 000, 2010: kr 240 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet