Barnesanger på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

For små barn er ofte sang en viktig del av oppveksten. Barna øver opp språk, rytme, identitet og samfunnsforståelse via sangene. Hørselshemmede barn har ikke like god tilgang på sang. Enten hører de det ikke, eller så hører de noe men ikke nok til at utbyttet blir som normalt hørende barns opplevelse. Hørselshemmede barn har en svært begrenset tilgjengelighet til kultur som de kan identifisere seg med. Det finnes så å si ingen videoer hvor barn kan se barnesanger på flytende norsk tegnspråk i en stil og en form som appellerer til barn som målgruppe.

Målsetting

Effektmål: Styrke hørselshemmede tegnspråklige barn i deres inkludering og deltakelse i kulturen og i gruppeaktiviteter. Læring av språk og kultur. Resultatmål: Lage 20 musikkvideoer av barnesanger, som formidles både på norsk tegnspråk og på talespråk på lydsporet.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Hørselshemmede tegnspråklige barn. Fra barnehagealder opp til grunnskole. Sekundært: Deres nærmiljø – for å kunne inkludere primærmålgruppen.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal oversettes kjente barnesanger til tegnspråk i samarbeid med to barnehager. Barna skal selv medvirke i prosjektet gjennom å være publikum for utkast av oversettelser av sangene, og gjennom å vise hva som «treffer» barna eller ikke gi brukermedvirkning i prosjektet. Filmproduksjon med opptak av utføring av barnesanger, samt redigering med spesialeffekter. Opptak av talespråklig sang som legges på lydsporet, slik at videoene er tilgjengelig både for tegnspråklige og talespråklige samtidig. Det skal også være undertekster på videoene – enten som fast del av videoene eller valgbare (dette avklares på basis av tilbakemeldinger fra målgruppe/barnehagene underveis), slik at sangene også er tilgjengelig for hørselshemmede som ikke kan tegnspråk. Det hele legges ut på www.tegn.tv fritt tilgjengelig for alle. Prosjektet markedsføres i sosiale medier og formidles direkte til målgruppen gjennom Norges Døveforbunds mediekanaler og Supervisuells mediekanaler. Barnehagene som medvirker vil også bidra til å markedsføre det i sine kontaktnettverk for å gjøre andre barnehager og barneskoler oppmerksomme på dette.

Fremdriftsplan

Aug 2019 Etablering av prosjekt- og produksjonsteam, samarbeid med barnehager Nov 2019 Oversettelse av barnesangene. Mai 2020 Opptak i studio. Lydopptak av barnesangene (stemme og musikk) Juli 2020 Redigering med spesialeffekter. Nov 2020 Sangene legges ut på nett. Markedsføring og spredning i tilgjengelige medier og nettverk. Des 2020 Prosjektavslutning, rapportering og regnskap

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Barnesanger på tegnspråk.pdf

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Barnesanger på tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (Sosial entreprenør som skaper arbeidsplasser for døve)
Beløp Bevilget
2019: kr 495 000, 2020: kr 495 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring