Gaming for tegnspråklige seniorer

Søknadssammendrag

Koronapandemien og tiltakene vi har levd med de siste to årene har ført til at mange føler seg mer isolert enn før. Vi har også gjennom vår kontakt med målgruppen registrert at eldre døve/hørselshemmede opplever større frykt for korona enn det ungdom og unge voksne gjør. Det gjør at eldre kan være mer utsatt for sosial isolasjon og ensomhet.

Vi vet at ensomhet og inaktivitet fører til økt risiko for psykisk uhelse og ikke minst demens. Mye forskning tyder på at gaming er en aktivitet som kan motvirke slike uheldige effekter. Det samsvarer med tidligere kjente råd for å forebygge demens, som f.eks. å lære seg et nytt språk. Det handler om «å lage nye nettverk mellom nervecellene i hjernen vår» ifølge hjerneforsker og lege Marte Roa Syvertsen i en artikkel som omtaler «Gaming for gamliser» (Nettartikkel på NRK.no i 2021).

Ovennevnte prosjekt «Gaming for gamliser» er et annet prosjekt som Seniornett gjennomfører med støtte fra Dam, som har omtrent likt helseformål som vårt prosjekt. Vi har god kontakt med prosjektleder og får mye innspill og erfaringer som er til stor fordel for oss og gjør prosjektet mer effektivt da vi slipper å «finne opp hjulet på nytt» på noen områder som handler om kartlegginger, finne gode løsninger og ressurser, identifisere problemstillinger og lignende.

Prosjektet har som mål å styrke eldre døve/hørselshemmedes helse gjennom å tilrettelegge for digitale aktiviteter med utgangspunkt i gaming og sosial interaksjon med et digitalt tegnspråklig miljø og mer kontakt på tvers av aldersgrupper og bli mer rustet mot effektene av koronarestriksjoner. Det blir mye aktiviteter i samarbeid med lokale døveforeninger rundt i Norge og informasjonsarbeid.

Prosjektleder/forsker

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Gaming for tegnspråklige seniorer
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 750.000
Startdato
11.03.2022