Manu stjerneskudd

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet smelter sammen to utsatte grupper – døve/hørselshemmede ungdommer og døve/hørselshemmede barn. Døve/hørselshemmede ungdommer føler ofte mangel på sosial tilknytning og svekket i mental helse. Døve/hørselshemmede barn har ofte dårlig tilgang på tegnspråk. De trenger gode tegnspråklige rollemodeller. Vi ønsker å knytte disse to utsatte grupper der ungdommer får være en del av teaterprogram og får trening i å holde workshop – med døve/hørselshemmede barn.

Målsetting

Overordnet mål: Fremme psykisk helse, redusere arbeidsledighet og øke antallet yngre forbilder/rollemodeller for døve/hørselshemmede barn Prosjektmål: Lære døve/hørselshemmede ungdommer hvordan de kan ha workshop med døve/hørselshemmede barn.

Målgruppe

Prosjektet har todelt målgruppe, døve/hørselshemmede ungdommer fra 18-30 år (4000 ungdommer) og døve/hørselshemmede barn fra 3-17 år (2700 barn).

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Programmet skal i hovedsak gjennomføres i teaterlokalene til Teater Manu og vil på samme måte som for andre skuespillerutdannelser ledes av de mest fremtredende fagfolk på sine områder. Studieplanen må inneholde et konkret antall timer og på det nåværende tidspunkt er tanken at det vil foregå samlinger fortrinnsvis i lang-helger over to år og at Teater Manu dekker utgifter til reise og opphold. Det gir unge fra hele landet og unge i annet arbeid mulighet til å delta. Noen praksisoppgaver i løpet av utdanningen skal foregå lokalt, med nettbasert veiledning. Studentene er tett knyttet opp mot Teater Manus arbeidsmiljø. Derfor er det naturlig at avgangsoppgaven er deltakelse i den på det tidspunkt gjeldende teateroppsetning. Hver student får en mentor som har ansvaret for sin student. NAV stiller med tolker. Det faglige innholdet i studiet planlegges organisert rundt følgende hovedområder (tentativt): • Skuespillerfag • Tegnspråk på scenen • Bevegelse • Visuell kunst • Hva er lyd • Kunst- historie, spesielt rettet mot de døves historie • Selvstendig prosjekt og idéutvikling • Fra ide til forestilling. Alt disse skal senere formidle til barn på en barnevennlig måte. Dette skal være en del av opplegget til student.

Fremdriftsplan

2018 Jan-feb: Forarbeid Mars:-mars Markedsføring om tilbud til ungdommer Mai-juni: Utvelgelse og audition August: Grupper av barn får tilbud om plass på workshopene September-desember: talentutviklingsprogram 2019 Jan-mai: Talentutviklingsprogram forts. Mars- mai: Teaterworkshop for barn August: Evaluering. T September: Utrede grunnlaget for videreføring av prosjektet med støtte fra Kulturdepartementet. Oktober: Rapport og regnskap

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Manu Stjerneskudd – Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Mari Hjelmtveit

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Manu stjerneskudd
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 400 000, 2019: kr 400 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.11.2019
Status
Under gjennomføring