Døves møte med helsevesenet hva så

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Døves møte med helsevesenhva så
1. Bakgrunn for prosjektet
Døv, som alle andre, kan bli utsatt for alle slags type sykdom/ulykke og trenger hjelp fra helsevesenet.

Prosjektlederen, som er døv og tegnspråkbruker, har vært utsatt for alvorlig sykdom, og har på bakgrunn av sine erfaringer og samtaler med andre døve, sett at døve i mange sammenhenger ikke får optimal hjelp fra helsevesenet, grunnet kommunikasjonssvikt mellom helsearbeider og den døve pasient. Det var hvordan legen tok imot pasienten. Man var like usikker etter legebesøk/sykehusopphold på grunn av for lite informasjon.

Noen leger var usikre i forhold til tolking.

Situasjonen pr i dag, den kunne vært bedre.
Et viktig ting er å ha tolk som kan tolking.

Et eksempel er tilbud om samtalegruppe.

Pasienten fikk påsykehuset kjennskap til tilbud om samtalegruppe.

Pasienten tok telefonisk kontakt med sykehuset og meldte sin interesse til å være med i samtalegruppa.

Til det fikk pasienten svar om at det var bare hørende i gruppa.

Pasienten visste at tolketjenesten var tilgjengelig, men på daværende tidspunkt var pasienten ukonsentrert etter operasjonen og tok ikke kontakt med tolketjenesten.

Pasienten mistet derfor tilbudet.
2. Prosjektets målsetting
Kartlegge hvordan det oppleves for døve i møte med helsevesenet i forbindelse med alvorlig sykdom/ulykke, ved å invitere til seminar.
Lage rapport i etterkant av seminaret. Gjøre det tydelig for helsearbeidere å forstå hvilke barrierer døve pasienter møter i de forskjellige livssituasjoner.
3. Prosjektets målgruppe
Alle mennesker i alle aldre med nedsatt hørsel og som har tegnspråk som sitt primærspråk.

Tolker og helsearbeidere er inkludert.
4. Prosjektets innhold og betydning
Ved bedret samfrståelse mellom helsearbeidere og døve, vil bedret helse og bedre livskvalitet øke hos de døve pasienter.
5. Framdriftsplan
Oslo Døveforening står ansvarlig for det administrative i prosjektet med regnskap og rapporteringene.samt stille møte- og kontorlokaler.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0083.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting for prosjektet
Døve, som alle andre, kan bli utsatt for alle slags typer sykdom/ulykke og trenger hjelp fra helsevesenet. Prosjektlederen, som er døv og tegnspråkbruker, har vært utsatt for alvorlig sykdom, og har på bakgrunn av sine erfaringer og samtaler med andre døve, sett at døve i mange sammenhenger ikke får optimal hjelp fra helsevesenet, grunnet kommunikasjonssvikt mellom helsearbeider og den døve pasient. Det var hvordan legen tok i mot pasienten. Man var like usikker etter legebesøk/sykehusopphold på grunn av for lite informasjon. Noen leger var usikre i forhold til tolking. Situasjonen pr i dag kunne vært bedre. En viktig ting er å ha tolk som kan tolking.
Prosjektets målsetting var todelt:
Kartlegge hvordan døve opplever møtet med helsevesenet i forbindelse med alvorlig sykdom/ulykke, ved å invitere til seminar.
Intervjue helsearbeidere i hvordan de opplever å ha pasienter som er døve.
På bakgrunn av seminar og intervjuene skulle prosjektleder utarbeide en rapport som forklarer problemstillinger og forslag til tiltak.

Gjennomføring, oppnådde resultater og videre planer
Prosjektgruppen bestod av 7 personer (brukere, tolketjenesten, helsevesen). Det ble arrangert helgeseminar i Oslo i september. Målgruppen var deltakere som har bearbeidet sine reaksjoner og sorg etter ulykke/sykdom. Det er foretatt intervju med helsepersonale på Østlandet og Vestlandet. Målet med intervjuet var å kartlegge helsepersonales erfaringer med døve pasienter. Hva var viktige problemstillinger? Ikke realistisk at helsevesenet skal kunne alt om døve, men noe.
En av konklusjonene er at døve, som en liten minoritetsgruppe må ha en bevisst holdning til å informere helsepersonell om sin døvhet. Men hvordan? Et av forslagene kan være at NAV utvikler et datasystem som fanger opp at pasienten er døv.
Norges Døveforbund har sendt søknad til Helsedirektoratet om tilskudd til likemannsarbeid i forhold til døves møte med helsevesen. Som følge av erfaringer fra prosjektet tror vi seminaret vil bli møtt med stor interesse blant døve.

Prosjektleder/forsker

Anne-Marit N. Karlsen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Døves møte med helsevesenet hva så
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2008: kr 105 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet