Søsken og tegnspråk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Søsken til døve ble en glemt gruppe da den nye tegnspråkopplæringen for foreldre kom i gang i 1996

Søsken til døve ble en glemt gruppe da den nye tegnspråkopplæringen for foreldre kom i gang i 1996. Foreldrene har i flere sammenhenger prøvd å gjøre ”de ansvarlige myndigheter” oppmerksom på dette, uten at det har skjedd særlig mye. I vårt fylke er spredd bosetting og lange reiseavstander negative tilleggsfaktorer, som har gjort at denne gruppa aldri har fått et kurstilbud på egne premisser. Prosjekt ”Søsken og tegnspråk” ønsket derfor å prøve ut et tegnspråktilbud til denne gruppa, som kunne nå hele Nordland fylke og høste erfaring med dette i forhold til korte helgekurs. Prosjektet ønsket samtidig at gruppa skulle møtes og få både sosiale tilbud og tegnspråkopplæring. Dette tilbudet skulle være et samarbeidsprosjekt mellom brukere og fagmiljø – Norges Døveforbund, Spesialpedagogisk senter i Nordland og konsulent for hørselshemmede i Nordland skulle samarbeide om prosjektet. Prosjektet ble finansiert med Extra­-midler fra Helse og Rehabilitering.

 

Prosjektet ble gjennomført på Fredheim Folkehøyskole i uke 26, sommeren 2001. 20 barn/unge mellom 8-16 år deltok – alle hadde døve søsken, foreldre eller nære slektninger. Hver dag ble det gitt 2 1/2 -3 timers tegnspråkundervisning. Resten av tida ble brukt på idrettsaktiviteter og andre sosiale ting (rafting og tur til Badeland, leirbål m.m). Uka har fått utelukkende positive tilbakemeldinger både fra deltakere og fra foreldre.

 

Spesialpedagogisk senter i Nordland har sett nytten av tiltaket og vil sommer 2002 gjennomføre et lignende tilbud. Prosjektet anbefaler sterkt NDFs nettverksansvarlige å legge til rette for et slikt tilbud inn i nettverksopplæringen. Da må det stilles nødvendige ressurser til rådighet fra bevilgende myndigheter. Et slikt tilbud er sterkt ønsket i alle familier som har døve familiemedlemmer.

Prosjektleder/forsker

Reidun Bastholm

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Søsken og tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Nordland fylkeskommune v/ Spes.ped.senter
Beløp Bevilget
2001: kr 100 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet