Vi må ikke glemme!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Teater Manus teaterproduksjon om nazismens fremmarsj, og utryddelse av funksjonshemmede, "Gråtende hender", bør bli vist og tilgjengeliggjort for flere enn bare våre teatergjester, da gjennom en filmatisering/ adaptsjon som kan vises på NRK. Vi mener en slik tilgjengeliggjøring vil bidra til en endring i helsesituasjonen for døve barn og unge, spesielt ved et samarbeid med Norges Døveforbund og skoler.

Målsetting

Vi ønsker å vise filmen for ca. 500.000 på NRK TV og nett TV. Skolen skal bruke filmen i undervisningen, sammen med skolemateriale. Målet er å kunne måle en endring i holdninger, språkbruk, adferd og oppfattelse av innholdet. Spesielt viktig for døve som får historie fortalt på film, på tegnspråk.

Målgruppe

Døve og tunghørte skoleelever fra 8.klasse t.o.m 3. klasse videregående

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Teaterproduksjonen skal adapteres til TV-skjermen. Det blir et omfattende arbeid for å planlegge dette, og gjennomføre en filming i løpet av 1 uke. NRK, som er meget interessert i prosjektet, ønsker å kjøpe eksklusiv visningsrett i 7 år fremover, med ubegrenset visning på TV og Nett-tv. Skoler og døveforeninger vil ha tilgang til filmen gjennom NRKs nett-tv, og vil arrangere visninger. Skolevisningene skal knyttes opp mot vårt primære mål, som er at informasjonen på tegnspråk (og tale) kan bidra til endringer i barn og unges holdninger, adferd og omtale av funksjonshemmede. At informasjonen er direkte på tegnspråk vil ha en inspirerende virkning på døve barn og unge, som får informasjonen på sitt eget språk, i stedet for å lese om den på sitt andrespråk. Dette skal måles med spørreundersøkelser før og etter visning, for å dokumentere endringen. Samtidig skal det også utarbeides skolemateriale relatert til prosjektet, i samarbeid med skoler og Norges Døveforbund.

Fremdriftsplan

2 måneder før filming starter arbeidet med forberedelsene og planleggingen av filmingen. Parallellt starter vi opp forberedelser med skolematerialet og brukerundersøkelsene. Selve filmingen er planlagt å ta 1 uke. Det er deretter planlagt å bruke ca. 7 uker med etterarbeid og redigering. I løpet av 2019 vil filmen overleveres NRK, som deretter sender filmen etter vurdering av eget sendeskjema.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Vi skal aldri glemme sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Mari Hjelmtveit

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Vi må ikke glemme!
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
NRK
Beløp Bevilget
2019: kr 950 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet