Småbarnstegn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Hvorfor gratåer barnet? Er hun sulten? har hun vondt i magen? Forledre kan få svar på disse spørsmålene ved å lære seg småbarnstegn

lage en tegnsordbok som viser de 99 vanligste tegnene som småbasrn bruker

Alle foreldre som er fordomsfrie og tør å satse utradisjonelt for å få igang kommikasjon med barnet så tidlig som mulig

ved å bruke småbarntegn kan det i flere henseende gjøre at barnet kan ha enkel kommunikasjon på tidligere stadie.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0311.pdf

Sluttrapportsammendrag

Hvorfor gråter barnet? Er hun sulten? Har hun vondt i magen? Foreldre kan få svar på disse spørsmålene ved å lære seg «småbarnstegn»! Og nå snakker vi ikke bare om døve foreldre, eller foreldre som har døve barn. Vi snakker om alle foreldre til småbarn.

Foreldre skal lære å prate med barnet med tegn og tale, før barnet utvikler talespråk. Barn utvikler vanligvis sine første ord etter at de har passert ett års alderen. Da har foreldre som bruker tegn allerede kommunisert med sitt barn fra 6 måneders alderen og det er vanlig at barnet kan bruke ca 20 begreper før barnet er ett år.

Det er utviklet en bok med 99 ord illustrert på tegn tilpasset for enkel kommunikasjon mellom foreldre og barn i alder 0 – 2 år.
Vi fikk, ved hjelp av 2 barnehager i Bergen, laget en liste over ord som er mest vanlig å bruke i kommunikasjon med småbarn.
Oppvekstutvalget i Norges Døveforbund gikk igjennom listen og foretok de nødvendige endringene. Blant annet ønsket man å ha enda større fokus på de minste barna (de som ikke har begynt i barnehagen)
Prosjektet engasjerte en grafisk designer som også har kunnskap om tegnspråk til å lage 99 tegninger som illustrerte de enkelte tegnene.
Vi har valgt å ikke fotografere tegnene, men tegne dem, fordi vi mener det vil gi bedre fremstilling av tegnenes utførelse. Dessuten vil et slikt grep gi en helhetlig profil på boka

Prosjektet har fullført målsetningen å utvikle en bok med tegnede illustrasjoner av 99 tegn som er mest vanlig i bruk for småbarn

Boken vil bli lagt ut for salg gjennom ulike salgskanaler, hvor www.deafnet.no blir det viktigste kanalen. Inntektene fra boken vil blant annet bli brukt til å trykke opp nye opplag av boken.


Prosjektleder/forsker

Helge Herland

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Småbarnstegn
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 204 000
Startdato
04.05.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet