Audisme – synliggjøring og eksponering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Audisme har dokumentert negative helsemessige konsekvenser. Forskning viser at døve/hh ungdommer som opplever audisme har svekket resiliens mot de utfordringer som kommer i livet. Når døve/hh lærer om audisme som finnes i dagens samfunn, kan de ha en ramme for å forstå bedre de utfordringene de møter i hverdagslivet. Den eneste tegnspråklige filmen om audisme vi kjenner til er «Audism Unveiled» fra 2003 på amerikansk tegnspråk, som er helt forskjellig fra norsk tegnspråk. Vi trenger en tilsvarende film på norsk tegnspråk oppdatert til dagens norske forhold og med oppdatert faglig innhold.

Målsetting

Effektmål: Skape bevissthet om audisme blant døve/hørselshemmede, så de kan verne seg mot audisme, som er dokumentert å ha negative helseffekter. Resultatmål: Dokumentarisk film om audisme (ca.30 minutter), tilgjengelig på nett (bl.a. tegn.tv) og SoMe, vises i møter/på kurs, evt flere TV kanaler.

Målgruppe

Alle døve og hørselshemmede i Norge med særskilt vekt på ungdom og unge voksne. Deres familier og nærmiljø. Sekundært hørende som møter døve i arbeid og privat.

Antall personer i målgruppen

150000

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedoppgaven i prosjektet er å lage en 30 minutters film om audisme tilgjengelig for døve/hørselshemmede (tegnspråk og undertekster). Prosjektet vil samarbeide med lokallag i Norges døveforbund og rekruttere frivillige som kan få fortalt sine historier og erfaringer om audisme, slik at vi får intervjuet et bredt spekter av døve og hørselshemmede, fra ungdommer til voksne, fra de som bor i storbyene til de som bor i grisgrendte strøk. Målet er å presentere varierende aspekter av å leve med hørselshemming, og hvordan alle kan være påvirket av audisme uansett grad av hørselstap eller bruk av tekniske hørselsmidler. Filmen skal vise hvordan man opplever bevisst eller ubevisst audisme i høyere utdanning, på arbeidsplasser, i det offentlige og i hverdagslivet som f.eks. i nærbutikken eller i nabolaget – eller i egen familie, og hvordan man bygger opp resiliens – evnen til å takle diskriminering. Filmen publiseres på tegn.tv, og vi tilbyr andre aktører å distribuere filmen. Supervisuell har tidligere solgt visningsrett på egne produksjoner til NRK samt publisert filmer på TV2 Elevkanalen og også fått vist reklamefilmer på reklamefrie dager på TV2 og TVNorge.

Fremdriftsplan

8/2021-4/2022 Etablering av produksjonsteam og manusarbeid 5/2022-7/2022 Opptak og intervju rundt i landet 8/2022-10/2022 Studioopptak 11/2022-2/2023 Redigering og øvrig postproduksjon 3/2023-5/2023 Lansering og distribusjon 6/2023-6/2023 Avslutning med rapportering, regnskap og revisjon

Prosjektleder/forsker

Joseph Murray

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Audisme – synliggjøring og eksponering
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Supervisuell (Mediebedrift og sosial entreprenør drevet av døve/hørselshemmede)
Beløp Bevilget
2021: kr 688 000, 2022: kr 637 000
Startdato
02.08.2021
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring