Koronatelefonen for døve 2.0

Søknadssammendrag

Døve og hørselshemmede i Norge har i likhet med den øvrige befolkningen redusert sosial kontakt på grunn av pandemien. Bufdir påpekte i en rapport at døve og hørselshemmede opplever manglende tilrettelagt informasjon. Det er blitt laget noe informasjon på tegnspråk og at man ser bruk av f.eks. tegnspråktolk når det informeres om korona, men samlet sett har døve og hørselshemmede ikke like god tilgang til deltakelse og informasjon som majoritetsbefolkningen. Et eksempel er at på nettsidene til Helsenorge finner man en liste med rundt 25 ulike tilbud til telefonsamtaler eller chat. Ingen av disse tilbudene er på norsk tegnspråk.

«Vanlige» hjelpetelefoner eller chat kan fungere greit dersom man ønsker å snakke om generelle temaer og i tillegg er komfortabel med tegnspråktolk eller skriftlig kommunikasjon. Men de man får snakke med har neppe god kunnskap om hvordan det er å være døv eller hørselshemmet. Da er det ikke sikkert man får så god veiledning eller råd som man kunne fått dersom man hadde snakket med en «ekspert» på det å være døv/hørselshemmet.

I vårt prosjekt kan døve kan ta kontakt direkte og snakke med noen som kan tegnspråk, ved hjelp av videosamtale gjennom mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. De skal få snakke med noen med god kunnskap om døve og hørselshemmedes livsvilkår, tilbud, muligheter og utfordringer. De skal få snakke med en likeperson, om det så bare er for å slå av en prat fordi man føler seg ensom.

NTS Kompetanse etablerte tilbudet «Koronatelefon for døve» mars 2021. Se: http://ntskompetanse.no/tegnkorona/.

Koronatelefonen for døve 2.0 er en videreføring som sikrer at tilbudet oppretteholdes til og med juni 2023.

NTS Kompetanse er lokalisert i Sandefjord og som en nonprofit virksomhet registrert i Frivillighetsregisteret og eid av den sosiale entreprenøren Supervisuell og Vestfold Tegnspråkforening (lokallag under Norges Døveforbund) i fellesskap.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Koronatelefonen for døve 2.0
Organisasjon
Norges Døveforbund
Beløp Bevilget
Kr 575.000
Startdato
22.03.2022