Videounivers av utendørs leker for Barnas Turlag

Søknadssammendrag

Smitteverntiltakene under pandemien har ført til redusert fysisk aktivitet for mange barn og unge. Den daglige turen frem og tilbake til skolen, leken i friminuttene og gymmen ble det slutt på når skolene stengte. Fritidsaktiviteter med idrett og bevegelse ble også stengt og bidro til det samme.

Barnas Turlag i Den Norske Turistforening (DNT) er for barn opp mot 12 år og har avdelinger 230 steder over hele landet. I tillegg er DNT i gang med å bygge opp lavterskel-tilbudet “Turboklubber” som skal invitere til utegøy med barn og familier i nærmiljøet annenhver uke til fast tid.

I sum har vi stor påvirkning, men mye av vårt formidlingsmateriell består av bilder og tekst, og blir dermed litt gammeldags i 2022. For å få mer ut av den frivillige innsatsen, skulle vi gjerne styrket virkemidlene vi har til rådighet for å lære opp nye og gamle fritidsledere, foreldre og lærere.

Det ønsker vi å gjøre ved å bygge opp et lite univers av motiverende instruksjonsvideoer som viser og forklarer leker og andre aktiviteter i naturen, inkludert noen som viser hvordan aktiviteter kan tilrettelegges for bevegelseshemmede. Denne ressursen skal først og fremst være rettet mot voksne som leder barn, men ha en form som gjør at barn i 8–12 års alderen vil skjønne og like det de ser.

Med søtte fra Stimuleringsprogrammet skal vi produsere åtte videoer av varierende lengde opp til fem min. Videoene gir motivasjon og instruksjon om lavterskel leker og aktiviteter som barn synes er gøy.

Et forsiktig anslag er at voksne vil se videoene 2000 ganger og lede minst 17 500 barn i lek og aktivitet pr år i minst 10 år. Instruksjonsvideoene blir gjort tilgjengelige på DNTs kanaler på YouTube og på DNTs nettsider. Videoene blir gratis tilgjengelig for alle, og blir lette å finne i søkemotorene.

Prosjektleder

Ivar Steen-Johnsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Videounivers av utendørs leker for Barnas Turlag
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 1.000.000
Startdato
08.04.2022