Kontaktperson

Marte Bulie

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 56 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Turistforeningen har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2006.

I 2024 HAR TURISTFORENINGEN FÅTT STØTTE TIL4prosjektER
det utgjør140.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR turistforeningen FÅTT STØTTE TIL140prosjekter
totalt har turistforeningen fått36.978.400kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk støtte gjennom Turistforeningen:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter