Aktiv ung

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er enkelt å skape aktivitet for ungdom. Men hvordan skaper man vedvarende aktivitet, sosiale møteplasser og frivillige som de unge ser opp til? Dette er kjernen i prosjektet. Ungdommens psykiske helse har blitt et fokus for fremtiden. Derfor er det viktig å legge til rette for arenaer hvor det er mulig for ungdommen å slappe av og arbeide med grunnleggende sosiale ferdigheter og få tanket opp til hverdagen. Samtidig å kunne speile seg i en voksen person som man kanskje ser opp til og som kan fungere som en signifikant annen.

Målsetting

Gjennom hele prosjektperioden er målet å opprette unggrupper i 8 kommuner i Telemark. Dertil skal der utvikles og finnes 10-15 nye frivillige. samtidig vil vi gå for å ha 900 unge deltakere totalt i prosjektet. Oppnå større sosial aktivitet og psykisk helse blant ungdommer i de ulike kommuner.

Målgruppe

År 1 er målgruppen 12-16 åringer der de bor. I år 2 og 3 vil muligheten for å utvide med 16-20 åringer. Nye frivillige i alderen 30-45.

Antall personer i målgruppen

900

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal fokusere på rekruttering av nye frivillige i lokalområdene. Dette skjer gjennom en omfattende mediestrategi samt ved avholdelse av møter hvor interessenter kan få informasjon og melde seg som frivillige på prosjektet. Denne del av prosjektet skjer i samarbeid med lokale aktører i DNT systemet i kommunen og kommunen selv. Metoden for frivillige rekruttering har avsett i fysisk tilstedeværelse fra prosjektlederen i lokalområdet. Prosjektet må selges direkte til både frivillige og deltakere for å kunne gjennomføres. De frivillige «lønnes» gjennom ulike kurs og aktiviteter hvor de har mulighet for å heve kompetansene sine for å kunne oppfylle egne og deltakernes ønsker om aktiviteter. prosjektet skal forsøke å lette kravene til de frivillige om blant annet rapportering, styre-virksomhet, budsjett og regnskap. Derved flyttes fokus til aktivitetene og tiden sammen med ungdommen. Prosjektleder vil stå for den administrative del i prosjektet og derved skape fokus i de enkelte grupper på den «sosiale virksomhet» mellom ungdommene.

Fremdriftsplan

Aug18 – okt18 Oppstart og rekruttering av frivillige. Okt18 – jan19 Fortsatt rekruttering samt kartlegging av ønsket kompetanse for de frivillige, kurs. jan19 – aug19 Kurs frivillige, aktivitetsprogrammer, struktur og strategi. Rekruttering av ungdommer Aug19 – aug20 Gjennomføring av årsprogram og aktiviteter Rekruttering 12-16år Aug20 – aug21 Gjennomføring av årsprogram. Utvikling av konsept materiale og evaluering.

Prosjektleder/forsker

Solveig Rauan Holten

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Aktiv ung
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2018: kr 364 000, 2019: kr 319 000, 2020: kr 279 000
Startdato
16.06.2019
Sluttdato
01.07.2022
Status
Under gjennomføring