Trilleturer for flere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet ”Trilleturer for flere” var å doble antall trilleturdeltagere på trilleturene i regi av Barnas Turlag gjennom å produsere en egen trilleturbrosjyre og inngå et samarbeid om distribusjon med barselavdelingen på sykehuset og helsestasjonen. Målsettingen var å få flere med på tur i nærområdet, få økt fokus på mosjon for foreldre og frisk luft for barnet, sosialt felleskap og gi inspirasjon og motivasjon til å være mer fysisk aktive. Hensikten var også å informere om tilbudet til Barnas Turlag slik at foreldre og barn etter barselperioden kunne fortsette med å være med på turer og uteaktiviteter. Prosjektet ligger ett år på etterskudd, og sluttføres i januar 2011.

 

Prosjektet har gitt økt fokus på trilleturer i vårt område gjennom vårt samarbeid med sykehuset Innlandet og helsestasjonen. Det er blitt mer enn en dobling i antall deltagere på trilleturene, mye positiv omtale i media, og tilbudet er generelt sett blitt mye bedre kjent blant foreldre. Stadig flere vil være med på trilletur, også fedre.

 

Planen videre er å videreføre tilbudet om trilleturer i regi av Barnas Turlag. Når det gjelder finansiering av trilleturbrosjyre neste år, må vi undersøke muligheten for dette hos ulike instanser. Vi har allerede et godt samarbeid med helsestasjon og barselavdeling. Planen er også at vi nå i januar 2011 oppretter en egen facebook side i regi av Barnas Turlag, trilleturgruppa, slik at deltagerne også kan avtale flere turer sammen seg i mellom i tillegg til trilleturene hver tirsdag.


 

Prosjektleder/forsker

Anne Brit Lee Thorsrud

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Trilleturer for flere
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2008: kr 18 000, 2009: kr 19 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
28.02.2010
Status
Avsluttet