Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Vestfold

Søknadssammendrag

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) er et aktivitetstilbud utviklet av DNT, og ligger under DNT tilrettelagt, en satsing på å inkludere flere personer med funksjonsnedsettelse i friluftslivet.

Barn som har nedsatt funksjonsevne er i risikosonen for å få en livslang passiv tilværelse. Derfor er det viktig med motorisk aktivitet fra tidlig alder for å sikre at barnet utvikler optimale fysiske ferdigheter. Samtidig vet vi at friluftslivet har en positiv effekt på både psykisk og fysisk helse.

I Vestfold har Sandefjord Turistforening drevet FTU siden 2017. DNT Vestfold overtar nå tiltaket og gjennom dette prosjektet ønsker vi å etablere et lokalt tilbud i de fem øvrige kommunene i Vestfold. Prosjektet bygger på erfaringene fra Sandefjord Turistforening. Målgruppen i dette prosjektet er psykisk funksjonsnedsatte i alderen 6-26 år, bosatt i Vestfold.

Prosjektets formål er å gjøre friluftslivet tilgjengelig for unge mennesker med funksjonsnedsettelse og skape en arena for fysisk utfoldelse, sosial stimulering og mestring i naturen. Prosjektet målsettinger inkluderer blant annet mål om:

  • 2500 deltagere årlig
  • Inngå samarbeid med kommunenes omsorgs- og aktivitetssentre rettet mot målgruppen
  • Gjennomføre 60 dagsturer og 4 overnattingsturer årlig

I dette prosjektet vil vi benytte vår kompetanse innen friluftsliv og turledelse til å gi gode friluftsopplevelser til målgruppen og deres ledsagere. Vi planlegger et turprogram med en tur i uka, spredt utover fylket. I tillegg inviterer vi til overnattingstur fire ganger i året. På våre turer er trygghet og trivsel det viktigste og vi tilbyr derfor ulike aktiviteter og lar deltagerne sette sine egne grenser.

Prosjektet ble startet opp 01/01/2022 og har planlagt sluttdato 30/6/2023. I løpet av denne perioden forventer vi blant annet å:

  • Forbedre psykisk og fysisk helse for målgruppen
  • Motvirke utenforskap for ledsagere og deltagere
  • Skape et sosialt fellesskap for deltagere og ledsagere
  • Bygge kompetanse om friluftsliv og inspirere ledsagere til egenaktivitet med målgruppen
Prosjektleder

Thomas Andersen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Vestfold
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 160.000
Startdato
08.04.2022