Natur- og opplevelsessti på SSE

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Den Norske Turistforening, DNT, Norges største friluftslivsorganisasjon, har satset aktivt på å vise at foreningen er en viktig samfunnsaktør innen forebyggende helsearbeid. DNT og Spesialsykehuset for epilepsi har inngått et samarbeid for stimulere pasientene ved sykehuset til mer og bedre uteaktivitet ved å anlegge en natur- og opplevelsessti på SSE med tilhørende rasteplass.

 

Hovedmålet med natur- og opplevelsesstien er å gjøre uteområdet/skogen ved SSE mer attraktivt for lek, turer og friluftslivsaktiviteter for pasientene og deres pårørende. Ved at senteret får en attraktiv utearena tror også personalet det vil bli lettere å ”undervise” pasienter og pårørende i forhold til hvilke positive helsemessige konsekvenser et aktivt tur- og friluftsliv fører med seg.

 

Det er anlagt en 1,5 km lang natur- og opplevelsessti på SSEs områder. Langs stien er det 20 poster. Det er anlagt en fin rasteplass med grill langs stien som er universelt utformet. Prosjektet fikk mindre støtte fra Helse og Rehabilitering enn omsøkt og budsjettert. Det ble derfor søkt om nye midler fra Sparebank Stiftelsen for å fullføre prosjektet. Offisiell åpning av natur- og opplevelsesstien på SSE vil være i løpet av våren 2009. Det er også laget rammeplaner for friluftskurs for pårørende, lærere og personalet ved SSE.

 

Prosjektet ”Natur- og opplevelsessti på SSE” har vært svært vellykket. Stien og rasteplassen har gjort SSEs uteområder til et attraktivt sted for pasienter ved sykehuset og deres pårørende. På sikt håper vi mange vil bruke stien mye. Prosjektet har også generert mer uteaktivitet i forhold til SSEs eget personale som viser stor iver og engasjement. 


 

Prosjektleder/forsker

Grethe Johnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Natur- og opplevelsessti på SSE
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Org.ledd
Spesialsykehuset for epilepsi
Beløp Bevilget
2008: kr 170 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet