Gapahuk med unge byggmestere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
Barnas Turlag Lillehammer har en egen sentrumsnær hytteperle, Krokbua, som er et populært utfartssted for lillehamringer. Det er mulig å gå dit til fots fra Lillehammer, eller kjøre til nærmeste parkeringsplass og gå halvannen kilometer. Hytta og området rundt blir brukt både av privatpersoner, barnehager og skoler. Vi leier ut hytta rimelig til barnefamilier, og i samarbeid med Lillehammer kommune tilbyr vi familier som mottar sosialstønad, å få bruke Krokbua gratis.

Krokbua ligger rett ved Mesnaelva. Vi leier ut kanoer og har opparbeidet en bålplass. Det som mangler, er et krypinn hvor folk på dagsturer kan søke ly for regn og vind – eller overnatte. Vi ønsker derfor å sette opp en gapahuk ved Krokbua.


MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE
Barnas Turlag skal selv bygge gapahuken, i samarbeid med en lafteekspert. Barna skal få være med på hele prosessen, alt fra å felle trær til å lafte gapahuken slik det tradisjonelt gjøres i området vårt.

Målsettingen og målgruppen vår er derfor todelt. De større barna i Barnas Turlag (0-12 år) er målgruppe for selve byggeaktiviteten. Byggingen er en verdifull opplevelse for deltakerne. De får lære om tradisjonsrik lafting, og de bidrar til å skape noe nyttig og varig. Den andre målsettingen er å gjøre området enda mer attraktivt for lokalbefolkningen. Krokbua er lett tilgjengelig, og vi vet at tilrettelegging av sentrumsnære turmål gjør det enklere å forsere dørstokkmila. Gapahuken er således et tiltak som kan bidra til å få flere ut på tur.

I Lillehammer-området er det mange spreke familier som er flinke til å komme seg ut, og de drar gjerne mye lenger enn til Krokbua. Denne delen av lokalbefolkningen er ikke vår primære målgruppe. Et godt tilrettelagt sentrumsnært turmål vil forhåpentlig kunne inspirere de som ikke har forutsetninger for å gå lengre turer, for eksempel småbarnsfamilier, eldre og innvandrerfamilier.


GJENNOMFØRING, BETYDNING OG FREMDRIFTSPLAN
For å nå målsettingen vår om økt bruk av området er det svært viktig at lokalbefolkningen får vite om gapahuken. Barnas Turlag har gjennom DNT Lillehammer et sterkt markedsføringsapparat, og både byggeprosessen og åpningen vil bli omtalt på facebook, nettsider, i skriftlig DNT-materiell og forhåpentlig i lokalmedier.

Barnas Turlag har allerede blinket ut trær til gapahuken. Den nederste delen av barken er flekket av, og slik skal trærne stå til de er klar til felling i høst. Våren og sommeren 2014 vil Barnas Turlag bruke helgedager og ettermiddager på å bygge gapahuken. Vi vil gå bredt ut med invitasjon til å delta i byggingen, og forsøke å få lokale medier til å omtale aktiviteten.

Når gapahuken står ferdig, skal den innvies med overnattingstur for byggegjengen i gapahuk og telt. Vi vil sende ut informasjon om gapahuken til blant annet barnehager, skoler og kommunens folkehelsekoordinator, og oppfordre til bruk av området.

Vi skal også ha ei åpningsmarkering i 2014, der vi samtidig lanserer en ny natursti som blir stående permanent i området. Vi legger opp til aktivitetsdag med kanopadling, orientering, tauklatring i trær, og lek på slakk line og i hengekøyer. I samarbeid med Lillehammer kommune og Lillehammer Læringssenter vil vi sørge for at innvandrerfamilier blir spesielt invitert. Målet vårt er å få lokalbefolkningen til å bli bevisst på at området rundt Krokbua er barnas plass – og at det er et lett tilgjengelig turmål med en gapahuk som byr på sitteplasser og ly for vær og vind.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

gapahuk sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Erland Flaten

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Gapahuk med unge byggmestere
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2014: kr 20 000
Startdato
02.05.2014
Sluttdato
02.10.2014
Status
Under gjennomføring