Kjensvasshytta HTF-universell utforming

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I og med at hytteanlegget er tilgjengelig med bil/buss på sommerstid har det ei god stund vært ønske fra forskjellige brukergrupper om at området ble tilrettelagt for funksjonshemmede. Dels i sammenheng med skolebesøk der det er bevegelseshemmede barn i klassen, dels av privatpersoner som ønsker et bedre friluftslivstilbud som funksjonshemmet, og dels fra forskjellige organisasjoner (FFO, Nfu). HTF bestemte seg derfor for å sette i gang et prosjekt for å gjøre dette mulig.

Målsetting

HTF’s mål er at hytteanlegget og området rundt blir tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dels i sammenheng med skolebesøk der det er bevegelseshemmede barn i klassen, dels av privatpersoner som ønsker et bedre friluftslivstilbud som funksjonshemmet.

Målgruppe

Målgruppa for tiltakene er personer som har bevegelseshemninger, f eks personer som bruker rullestol eller eldre som er avhengig av rullator.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal bygge om hovedhytta ved å lage nytt inngangsparti som er tilpasset for funksjonshemmede. Videre skal vi bygge om soverom slik at det er tilpasset gjeldende regler for funksjonshemmede (arealkrav). Vi skal tilrettelegge uteområdet rundt hytta slik at mennesker som har bevegelseshemning kan bevege seg utendørs med rullestol/rullator. Det vil da bli mulig for brukergruppen å benytte seg av badstue, sanitærbygg og naust med båt. Samlet lengde på stiene er 500 meter. Metoden vi blir å benytte er frivillig arbeid og innleid entreprenør.

Fremdriftsplan

Start av prosjektet kan skje så snart vei inn til hytte er kjørbar, rundt månedsskifte juni/juli. Det vil da være nødvendig med intensivt arbeid for å få prosjektet ferdigstilt til september 2019. Vi har avtale med entreprenører om prioritet til sommeren. Juli og august vil være månedene med størst aktivitet. Vi har som mål at vi skal kunne ta imot brukergruppa høsten 2019 med oppstart av aktiviteter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Kjensvatn.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Kjensvasshytta HTF-universell utforming
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2019: kr 300 000
Startdato
01.04.2019
Sluttdato
01.09.2020
Status
Avsluttet