– Trivselsskogen er et unikt prosjekt

Over hundre mål med tilrettelagt naturområde og en egen camp for trygge naturopplevelser. Velkommen til Trivselsskogen!

I samarbeid med

Gleden ved å bruke naturen starter i tidlig alder, og derfor er det så viktig at barn og unge lærer å kjenne naturen og oppleve mestring i trygge rammer.

Ønsket om å gjøre det lett å bruke naturen var grunnen til Midtre Nordfjord Turlag ønsket å satse på Trivselsksogen.

– Vi ønsket å utvikle et sentrumsnært område hvor det var enkelt for alle å komme seg ut og oppleve naturglede, sier prosjektleder Katrine Fjellestad Aske.

– Vi har hatt et godt samarbeid med barnehager, skoler, 4H og speideren i regionen, som gjør at området garantert kommer til å bli mye brukt til overnatting, matlaging og undervisning og andre aktiviteter, forteller hun.

Tilrettelagt og gratis

Trivselsskogen er et stort prosjekt med omlag hundre mål tilrettelagt naturområde i fjellsiden like utenfor Sandane sentrum.

Stiftelsen Dam har bidratt med 400.000 kroner til å bygge TIN-camp, som står for Trygg i naturen, i samarbeid med DNT og Midtre Nordfjord turlag. 

TIN-camp ligger bare et drøyt kvarters gange fra Sandane sentrum. Her er det blant annet gapahuker hvor det også er mulig å overnatte, tilrettelagte toaletter, bålplass og pizzaovn. Alt er gratis å bruke og åpent for alle.

Målet med TIN-camp er å bidra til trygge og gode naturopplevelser for alle – fra de aller yngste til de aller eldste, og med ulik grad av funksjonsnivå. 

– Det er flott å se hvordan det er tenkt tilrettelegging og ulike målgrupper helt fra oppstart av. Ofte er det ikke så mye som skal til, men at det for eksempel er tilrettelagt toaletter og mange steder å sette seg ned bidrar til at veldig mange har glede av Trivselsskogen, uavhengig av både fysiske og psykiske forutsetninger, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Samarbeid

Høsten 2020 var Lillehagen på besøk i Trivselsskogen, sammen med generalsekretær i Turistforeningen, Dag Terje Klarp Solvang.

– Trivselsskogen er et unikt prosjekt, både med tanke på beliggenhet og alt de har fått til når de har utviklet området, sier Solvang. 

De to generalsekretærene lot seg imponere av hvordan prosjektet – både TIN-camp og området for øvrig – er forankret i lokalbefolkningen.

– Nøkkelen her har vært samarbeid, der både grunneiere, frivilligheten og kommunen har gått sammen om å skape et område som er solid forankret i lokalmiljøet, sier Solvang, og legger til: 

– Vi er opptatt av nærturen, der så mange som mulig skal ha tilgang på gode turområder der de bor, og Trivselsskogen er et veldig godt eksempel på dette.

Inspirasjon

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen fikk selv bli med til toppen av Holvikfossen, og gikk alle trappetrinnene ned igjen til TIN-camp.

– Vi har støttet TIN-camp med prosjektmidler, og var så heldige å få bruke dette området selv da vi var på besøk. Det er virkelig en unik opplevelse å sitte godt og varmt rundt bålet, lytte til naturen og samtidig ha den fantastiske utsikten over Sandane. Og så gir det en ekstra dimensjon til opplevelsen at så mange har tatt området i bruk på ulikt vis, sier han. 

Nå håper Lillehagen mange lar seg inspirere til å ta i bruk nærområdet sitt på samme måte. 

– Jeg håper Trivselsskogen kan være til inspirasjon for andre rundt om i landet. Å tilrettelegge for at alle skal ha lik tilgang på gode turområder er et viktig grep for folkehelsen – både fysisk og psykisk.

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Den Norske Turistforening valgte prosjektet «Trygg i naturen» i Sandane – der Lillehagen fikk være med på tur en hel dag.

– Det er et utrolig vakkert sted! Utsikten er som et landskapsmaleri, dramatisk og av det vakreste som er i Norge, kanskje i verden, sier han.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:

Trivselsskogen100 målturområde for trivsel og folkehelse
det er gjennomført over4.000dugnadstimer (per 2018)
BESTÅR BLANT ANNET AV425TRAPPETRINN BYGGET AV SHERPAER

Rapport

Bakgrunn

Målet var å legge til rette for leik og undervisning for born og unge, der små og store grupper oppheld seg i naturen, lagar mat og overnattar ute. Eit viktig element når ein skal ha si fyrste natt i naturen, er at «rømningsvegen» er kort, bilveg har vi 150 meter ifrå campen.

Oppsummering

Eit svært vellukka prosjekt som blei opna av generalsekretær i DNT, saman med generalsekretær i Extrastiftelsen. Prosjektet blei både meir økonomisk- og arbeidskrevjande enn planlagt. Trivselsskogen dekka inn kostnader som overgjekk støtta vi fekk til Trygg i naturen. Trivselsskogen skal vidareutviklast, neste steg er å finansiere Fosseteateret/utsiktsrampe over Holvikefossen. I tillegg til at utsiktsrampen blir ein flott attraksjon, så er rampen eit viktig sikringstiltak for å unngå fall i fossen. Toalett og servicebygg er under planlegging. Turlaget vil arbeide for å få ei hytte i tilknytni

Prosjektgjennomføring

Prosjektgruppa bestod av representantar frå Trivselsskogen DA, Speidaren, Gloppen Hotel, Firda Vidaregåande skule, Nordfjord Folkehøgskule og Turlaget. I tillegg kontakta vi bla rådet for utviklingshemma og foreldre til born og unge med spesielle behov, for å legge til rette for alle. Trivselsskogen sin dugnadsansvarleg var primus motor og kalla inn til planleggingsmøter, og deretter dugnader i nær samarbeid med turlaget. Ulike organisasjonar fekk sine ansvarsområder. Speidaren hadde eigne dugnader for skogsområde for bygging av plattingar, leikehytter som kan setjast opp og takast ned, område for tretelt mm. Turlaget jobba ekstra med gapahukane, der vi no har 6 flotte gapahukar og hengekøyerundell. (Hengekøye-rundell er 2 kabel-tromlar som er måla og sett opp på kvarandre, med feste til hengekøyer. Hengekøyene blir festa mot stolpar i andre enden). Folkehøgskulen sette opp gjerder, og tok ansvar for utforming av bål og gruveplass framfor gapahukane. Dimensjonane til Store skogsamfi krevde fagfolk, så råbygget stod lokale snikkarar for. Så var det stordugnader på resten av amfiet. Det aller viktigaste i prosjektgjennomføringa var SAMARBEID mellom private, grunneigarar og ulike

Antall personer i målgruppen

30000

Sluttrapport/artikler (pdf)

TRYGG I NATUREN – sluttrapport.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Tilrettelegging av naturbaserte opplevingar, aukar bruken av naturen og får folk ut. Trivselsskogen er alt ein godt besøkt suksess. DNT har i tillegg gjort prosjektet til nasjonal pilot for si nærturområdesatsing. Vi veit at mange barn og unge slit med å finne seg til rette, finne sin plass og vere ein del av eit større fellesskap. Dette prosjektet vil inkludere og vere opent for alle. Delprosjektet «Trygg i naturen» skal skape meistringsfølelse og skape trygghet på det og ferdast og leve i naturen. Den skal og vere ein plass berre å vere, utan krav til prestasjon og opplevd press.

Målsetting

Vår målsetting er at barn og unge skal bli meir aktive og søke naturen som fritidssyssel og hobby. Vi vil at dei skal lære, meistre og bli trygge på å opphalde seg og overnatte ute. Dei skal lære å samhandle med andre. Vi vil at barn og unge skal bevege seg meir. Vil vil at unge skal le og leike.

Målgruppe

Trygg i naturen skal gi barn og unge kunnskap, meistring og glede av å opphalde seg ute i naturen. Dei skal lære å «knekke» koden og bli trygge på seg sjølv.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

I prosjektgruppa til Trivselsskogen SA er det kompetanse og kunnskap til å kunne gjennomføre bygginga av området «Trygg i naturen». Området er alt avsett i masterplan. I utforming av plassen vil vi samarbeide med barnehagar, barne- og ungdomsskulane, 4H og speidaren i nærområdet. Vi vil og knyte til oss kompetanse frå DNT og Nordfjord Folkehøgskule som er spesialistar på utandørs friluftsliv. Vi ynskjer og dialog med rådet for funksjonshemma for å optimalisere området for denne gruppa. Det er forventa ein byggeperiode på 3-4 månader. Det meste av jobben vil bli gjort på dugnad. Ein må reikne med å leige inn maskiner og utsyr for grunnarbeid. For å opparbeide området i prosjektet må det fjernast røter, grave grøfter for å lede vatn samt erstatte myrmasse. Det skal settast opp gapahukar, lagast bålplass til matlaging og aktivitetplass for fysisk leik og mor. I styret til Trivselsskogen SA er det juridisk kompetanse, ingeniør og byggleiing samt prosjektleiar. Heile styret til Trivselsskogen og medlemmar frå Midre Nordfjord Turlag jobbar frivillig og på dugnad for fellesskapet.

Fremdriftsplan

Januar-Mars 2018: Tegning og prosjektering av prosjektet. Detaljplanlegging på material og grunnarbeid. Sjølve bygginga vil skje i perioden april-juni.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tilrettelegging av naturbaserte opplevingar, aukar bruken av naturen og får folk ut. Trivselsskogen er alt ein godt besøkt suksess. DNT har i tillegg gjort prosjektet til nasjonal pilot for si nærturområdesatsing. Vi veit at mange barn og unge slit med å finne seg til rette, finne sin plass og vere ein del av eit større fellesskap. Dette prosjektet vil inkludere og vere opent for alle. Delprosjektet «Trygg i naturen» skal skape meistringsfølelse og skape trygghet på det og ferdast og leve i naturen. Den skal og vere ein plass berre å vere, utan krav til prestasjon og opplevd press.

Målsetting

Vår målsetting er at barn og unge skal bli meir aktive og søke naturen som fritidssyssel og hobby. Vi vil at dei skal lære, meistre og bli trygge på å opphalde seg og overnatte ute. Dei skal lære å samhandle med andre. Vi vil at barn og unge skal bevege seg meir. Vil vil at unge skal le og leike.

Målgruppe

Trygg i naturen skal gi barn og unge kunnskap, meistring og glede av å opphalde seg ute i naturen. Dei skal lære å «knekke» koden og bli trygge på seg sjølv.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

I prosjektgruppa til Trivselsskogen SA er det kompetanse og kunnskap til å kunne gjennomføre bygginga av området «Trygg i naturen». Området er alt avsett i masterplan. I utforming av plassen vil vi samarbeide med barnehagar, barne- og ungdomsskulane, 4H og speidaren i nærområdet. Vi vil og knyte til oss kompetanse frå DNT og Nordfjord Folkehøgskule som er spesialistar på utandørs friluftsliv. Vi ynskjer og dialog med rådet for funksjonshemma for å optimalisere området for denne gruppa. Det er forventa ein byggeperiode på 3-4 månader. Det meste av jobben vil bli gjort på dugnad. Ein må reikne med å leige inn maskiner og utsyr for grunnarbeid. For å opparbeide området i prosjektet må det fjernast røter, grave grøfter for å lede vatn samt erstatte myrmasse. Det skal settast opp gapahukar, lagast bålplass til matlaging og aktivitetplass for fysisk leik og mor. I styret til Trivselsskogen SA er det juridisk kompetanse, ingeniør og byggleiing samt prosjektleiar. Heile styret til Trivselsskogen og medlemmar frå Midre Nordfjord Turlag jobbar frivillig og på dugnad for fellesskapet.

Fremdriftsplan

Januar-Mars 2018: Tegning og prosjektering av prosjektet. Detaljplanlegging på material og grunnarbeid. Sjølve bygginga vil skje i perioden april-juni.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

TRYGG I NATUREN – sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Katrine Fjellestad Aske

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Trygg i naturen
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Org.ledd
Trivselsskogen SA
Beløp Bevilget
2018: kr 400 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
03.11.2018
Status
Avsluttet