Skogskarene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
De siste årene har det blitt gjennomført flere ?aktiv på dagtid? prosjekter i regi av DNT Oslo og Omegn, idretten og andre frivillige lag og foreninger i Osloområdet. Dette er bra da flere utredninger trekker frem sammenhengen mellom helse, friluftsliv og livskvalitet. Vi ser at tilbudene i all hovedsak tiltrekker kvinner.

Vår erfaring er at menn ofte ønsker aktivitetsbasert felleskap hvor de opplever at de gjør en viktig og konkret jobb, slik som for eksempel dugnadsarbeid. Ved å legge til rette for fysiske arbeidsoppgaver ute på friluftslivssenteret Sæteren Gård ønsker vi å spesialtilpasse et ?aktiv på dagtid?- tilbud til inaktive menn som ikke finner andre ?aktiv på dagtid?- tilbud interessante.

Prosjektets målsetting
Målsettingen er å skape et nytt ?aktivt på dagtid?- tilbud for inaktive menn. Ved å skape et regelmessig arbeidsorientert felleskap ønsker vi å legge til rette for fysisk aktivitet og felles opplevelser ute i naturen. På den måten vil vi bidra til økt livskvalitet både sosialt, fysisk og psykisk.

Prosjektets målgruppe
Inaktive menn over 40 år som ikke har et så stort sosialt nettverk.

Prosjektets betydning
For den enkelte deltager kan prosjektet bidra til et sosialt nettverk som kan bryte noen barrierer i forhold til å komme seg ut. Fysisk aktivitet ute i naturen har en rekke positive effekter som fremmer helsen. På den måten bidrar prosjektet til bedre helse for deltageren fysisk, psykisk og sosialt, samt for samfunnets helse.

Prosjektets fremdriftsplan
Prosjektmøte/ Oppstart

JAN 2009
Produksjon av informasjonsmateriell

JAN/FEB 2009
Aktiv markedsføring ovenfor potensielle deltagere

FEB/APR 2009
Oppstart av klubben

APR 2009
Ukentlige grupper

APR/NOV 2009
Evaluering

DES 2009

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0049.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var de mange «aktiv på dagtid»- lignende prosjektene i regi av lag og foreninger. Det er hovedsakelig kvinner som finner disse tilbudene interessante. Et eksempel er DNTs turbuss-tilbud hvor minst 80% av deltagerne er kvinner.
Gjennom dette prosjektet ønsket vi å skape et «aktiv på dagtid» lignende tilbud til inaktive, store, sterke menn som absolutt har godt av å komme seg opp av godstolen.

Mange menn liker å utføre praktisk arbeid. Kanskje et «aktiv på dagtid» tilbud hvor deltagerne fikk utføre meningsfylt, praktisk arbeidsoppgaver som vedhogst, maling, stirydding osv. ville være noe for menn som ikke finner de andre «aktiv på dagtid» tilbudene interessante? Gjennom prosjektet ville vi teste ut dette.

Vinteren 2009 startet vi med opp med å rekruttere deltagere til «aktiv på dagtid-gruppa» –»Skogskarene» (nå omdøpt til Sæterengruppa). Vi fikk overraskende raskt etablert en fast gruppe. Dette ville mange være med på. Gruppen ble satt i gang med praktisk arbeid tilknyttet Sæteren Gård, som er et nedlagt småbruk. Det sosiale var en viktig del av prosjektet og på hvert treff fikk deltagerne servert god lunsj.
I løpet av høsten 2009 gjennomførte vi en rekrutteringskampanje rettet mot seniorsentre, NAV og legesentre. Det ble laget en fin informasjonsbrosjyre og lokalavisen skrev om prosjektet. Disse tiltakene resulterte i flere deltagere. I dag består «Skogskarene» av om lag 25 menn og to kvinner som møtes fast annenhver onsdag, samt mange ekstra dager innimellom. Alle deltagerne har fått fine, like dugnadsjakker som de bruker flittig. Disse er uten tvil med på å bygge teamet på en positiv måte.

Prosjektet har vært svært vellykket. Mange menn har gjennom prosjektet fått et meningsfylt, fast treffested og mulighet til å utføre meningsfylt arbeid. Vi ønsker å videreføre og videreutvikle prosjektet på Sæteren Gård, og å etablere nye lignende prosjekter i fremtiden tilknyttet andre hytter/steder. Prosjektet har vist at det er mulig å få store, sterke karer opp av godstolen bare de har noe meningsfylt å gå til.

Prosjektleder/forsker

Grethe Johnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Skogskarene
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2009: kr 170 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet