Felleskap med utendørs trim for 60+

Søknadssammendrag

Fysisk aktivitet er en av de viktigste ingrediensene i et langt og godt liv. Friluftstrimmen bidrar til at seniorer får mulighet til å bli med på inspirerende og trygg uteaktivitet i fellesskap med andre. Parken benyttes som møteplass for fysisk aktivitet og samvær. Tilbudet ledes av kompetent instruktør som tilrettelegger ut ifra deltakernes nivå. Innholdet i Friluftstrimmen er en enkel oppvarming og tilpasset styrketrening hvor parkens naturlige elementer brukes, f.eks. terreng og trær. Instruktøren stiller også med noe enkelt utstyr (strikker), men tar ellers i bruk naturlige elementer. Når underlaget er relativt tørr brukes bakken til øvelser hvor en sitter eller ligger. Alle øvelser kan tilpasse den enkelte deltaker. Øvelsene har primært formål å fremmer balanse og koordinasjon slik at en kan delta på turer i ulent terreng.

Friluftstrimmen gjennomføres ukentlig, gjennom hele året. Vi har allerede en Friluftstrim i Stavanger med lange ventelister. En utvidelse av tilbudet vil bidra til at flere kan ta del i sosiale og aktive møteplasser. Vi skal nå opprette en ny Friluftstrim i Storhaug bydel, samt en på Gramstad i Sandnes. Hensikten med å tilby utendørs Friluftstrim i nærmiljøet er å bidra til at flere seniorer skal få et godt aktivitetstilbud under den pågående koronasituasjonen.

Frivillige DNTvert sørger for at alle blir sett og inkludert, og sørger for god informasjon til nye deltakere og har ansvar for å sjekke påmelding. Friluftsverten vil også kunne fortelle om andre 60+ turer/ møteplasser. Når treningen er slutt samler DNT-vertene deltakerne til en felles avslutning. Vertene serverer vanligvis kaffe og te, og deltakerne kan ha med frukt eller matpakke. For å ivareta smittevern så har vi nå innført forhåndspåmelding og friluftsverten registrerer/ sjekker av alle de fremmøtte. Dette gjøres både i forhold til sikkerhet, men også for å kunne gjenoppta kontakten med folk som uteblir. Tilbudet er gratis.

Prosjektleder/forsker

Jane Byberg

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Felleskap med utendørs trim for 60+
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 175.000
Startdato
23.11.2020