Mens vi venter på Turbussen

Søknadssammendrag

Gjennom turtilbudet «Mens vi venter på Turbussen» vil vi tilby turaktivitet i gruppe og tilrettelegge for at Turbussen kan starte opp så snart det er mulig. Turbussen er et etablert og populært tilbud til seniorer i Oslo, Bærum og Asker, som ukentlig kjører til ulike turutgangspunkt. Frivillige turledere organiserer tre ulike turalternativer fra startstedet (kort, mellomlang og langtur). Under pandemien har det pga smittevern ikke vært mulig å opprettholde turtilbudet. Turbussen er sterkt savnet, og vi ønsker å tilby «mens vi venter på Turbussen» i Oslo og Bærum før vi kan gjenoppta Turbussen.

Målsetting: Tilrettelegge for et godt aktivitetstilbud ut i fra smittesituasjon, ved hjelp av aktivitetene «mens vi venter på Turbussen» og «Turbussen».

Målgruppe: Seniorer som ønsker å delta i turfellesskap. Vi vil spesielt rette oss mot de som gjennom det siste året har vært lite aktive både sosialt og fysisk.

«Mens vi venter på Turbussen» skal gjennomføres fra syv ulike turutgangspunkt i Oslo og Bærum. På oppmøtestedet møter frivillige turledere som organiserer flotte og enkle turer i nærmiljøet. Turene planlegger oppstart i mai. Turbussen gjenopptas nå smittetrykket i samfunnet er redusert. Turene skal gå til spennende turområder i og rundt Oslo. Mange seniorer ønsker å oppleve nye områder etter en tid med begrensede muligheter. Ved hjelp av prosjektstøtten vil vi sette opp ekstra busser, slik at vi ut ifra gjeldende smittevernregler kan sikre nødvendig avstand under bussturen.

Begge tilbudene er godt egnet for å komme i gang med turgåing, da det alltid tilbys tre turalternativer. Turene har en viktig funksjon som sosial møteplass. Gjennom godt fellesskap, kontinuitet og dedikerte frivillige, sikrer vi at alle seniorene blir sett og inkludert.

Rekruttering av frivillige turledere vil starte umiddelbart. Vi må sikre at det oppleves trygt å være frivillig under pandemien. Turlederne er en forutsetning for at vi lykkes med prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Hanne Tretterud Lund

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Mens vi venter på Turbussen
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 236.200
Startdato
17.03.2021