Naturkalender på TV-Haugaland

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Denne rapporten er en evaluering av Haugesund Turistforenings prosjekt ”Naturkalender på TV-Haugaland”

Denne rapporten er en evaluering av Haugesund Turistforenings prosjekt ”Naturkalender på TV-Haugaland”. Prosjektet har som målsetting å minske andelen inaktive i befolkningen gjennom å stimulere til enkelt friluftsliv i nærmiljøet. Store deler av befolkningen kan karakteriseres som fysisk inaktive. Fysisk inaktivitet er knyttet til en rekke sykdommer og lidelser. For å få en helsegevinst på dette feltet, er vår hypotese er at en må bruke annet fokus enn det å ta vare på helsen for å motivere folk til å bevege seg. Gjennom faste innslag i TV-Haugalands ”Frokost TV” har vi presentert et vakkert lokalt turområdet hver lørdag morgen.

 

Programmene er lagt til forskjellige naturområder som skog, fjell og kyst som ligger i rimelig nærhet til de befolkningstette områdene på Haugalandet. Innslagene er varierte og retter seg til alle aldersgrupper. I tillegg til å vise frem flotte turområder har vi lagt vekt på å vise hvilke aktiviteter området passer for. Det er laget åtte innslag med en varighet på 12 min.

 

Naturkalender på TV-Haugaland har fra Haugesund Turistforening side vært en del av et større prosjekt, som har gått på å få befolkningen på Haugalandet til å ta i bruk nærområdene i økende grad og samtidlig stimulert nye grupper til å komme seg ut på tur.

 

Vi har ingen konkrete tall på økningen i antallet turgåere, men våre tillitsvalgte har vært ute og oppservert områdene vi har omtalt. Tilbakemeldingen er veldig positive, både fra våre folk, grunneiere og andre som har gitt tilbakemelding til oss. TV-­Haugaland har hatt 32.000 seere på frokost tv og 26.000 på reprisen på torsdagen etter.

 

Søkerorganisasjonene er fornøyde med gjennomføring av prosjektet. Vi synes vi har oppnådd de målene vi satte oss. Erfaringen vi kan trekke av dette og som kan ha overføringsverdi, er hvor sterkt TV og aviser er som informasjonskanal ut mot nye brukere. Spesielt for Haugesund Turistforenings del har vi gjennom disse mediene nådd frem til grupper av befolkningen som vi ikke kommuniserte med tidligere. Haugesund Turistforening vil fortsette arbeidet for å øke oppmerksomheten på friluftsliv i nærmiljøet, som en vei til bedre helse og livskvalitet.

Prosjektleder/forsker

Rolf Svendsen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Naturkalender på TV-Haugaland
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2005: kr 90 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet