Aktiviteter for friluftsglade seniorer

Søknadssammendrag

Mange seniorer har i løpet av våren 2020 som følge av pandemien fått begrensede muligheter for å omgås andre mennesker. Vi ønsker å tilby ukentlige turer og aktiviteter i nærmiljøet og i naturen.

Vi vil gjerne bidra til at seniorer skal komme seg mer ut i fysisk bevegelse med nærmiljøet og naturen som arena. mmen med andre og dermed oppleve mindre ensomhet og få økt livskvalitet og bedre helse. Vi tar smittevern på alvor, og det skal være et trygt tilbud for brukerne. Lokale og nasjonale retningslinjer vil derfor kunne påvirke utførelsen.

Målsetting: Å tilby kostnadsfrie aktiviteter, turer og møteplasser (hvis mulig) for tur- og friluftsglade seniorer. Det skal hovedsaklig være et lavterskeltilbud.

Det skal være et aktivitetstilbud som i hovedsak baserer seg på fysisk aktivitet i friluft. Nærturer nært byen og i nærmiljøanleggene, men også turer i skogen og fjellet med ulik lengde og varighet. Slik kan vi applerere til flest mulig. Vi ønsker også å samarbeide med og kjøpe tjenester fra eksterne aktører. Blandt annet «Inn på tunet» til som kan ta medgrupper av eldre på sosiale aktiviteter knyttet til gårdstun.

Målgruppen er seniorer som liker å gå tur og som ønsker å dele denne interessen med andre i samme aldersgruppe og livssituasjon. Det er spesielt ønskelig å nå ut til eldre som bor alene, men alle er velkommen. Det stilles heller ikke krav til medlemskap i DNT for å delta på våre turer.

Turlaget har allerede engasjerte turledere i aldersgruppa, men må underveis vurdere å rekruttere flere i perioden. For å nå ut til potensielle brukere skal vi annonsere tilbudet via lokalavis og våre sosiale medier. Prosjektet evalueres og justeres fortløpende etter tilbakemeldinger fra brukerne.

Prosjektleder/forsker

Kristian Hovd

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiviteter for friluftsglade seniorer
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
13.11.2020