Naturgøy

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Barn som sliter med overvekt og inaktivitet er en gruppe som med stor sannsynlighet vil utvikle livsstilsykdommer. Skolehelsetjenesten i Haugesund har sett dette problemet, og har tatt kontakt med Haugesund Turistforening.

Disse barna opplever ofte nederlag i kroppsøvingstimene. Friluftsaktiviteter blir ikke målt i tid og målbare prestasjoner, og det er lettere å oppleve mestring og glede i de aktivitetene som foregår ute i naturen.
Skolehelsetjenesten skal rekruttere deltakere, og Turistforeningen skal drive med aktiviteter. I tillegg er det et mål å søke samarbeid med andre frivillige friluftsorganisasjoner. Haugesund Klatrelag er allerede kontaktet og ønsker å delta. Vi vil også søke samarbeid med Orienteringsgruppa i Haugesund.
2. Starte friluftsgruppe for barn som har problemer med overvekt og inaktivitet, i samarbeid med skolehelsetjenesten i kommunen. Under aktivitetene er det viktig å få barna til å delta på ulike aktiviteter som de lett kan mestre, samtidig som de skal presse sine grenser. Et viktig mål er at foreldre/foresatte og søsken/venner er med på disse aktivitetene for på den måten å lære å bruke friluft på egen hånd, eller sammen med andre. For å drive denne aktiviteten er det viktig å ha en ansatt person som drifter dette tilbudet. I tillegg til planlegging av aktivitet vil det også være et behov for ansatte som rekrutterer frivillige, har møter med skolehelsetjenesten og ikke minst holder den pedagogiske tråden. I tillegg er det viktig at disse familiene møter samme person hver gang, for på den måte å bli trygge på en arena som for dem i utgangspunktet e r ukjent.

Det er også viktig at den hovedpersonen har kompetanse på arbeid med barn. Det vil alltid være behov for flere frivillige hjelpere.
3.Målgruppen i dette prosjektet er barn på barneskoletrinnet som sliter med overvekt og inaktivitet.
4. Aktiviteten vil foregå hver mandag ettermiddag fra kl 17.00 og ca 1 – 2 timer, alle uker utenom skoleferier. Vi håper at deltakerne kommer hver gang, og vil sørge for påminning i forkant av hver aktivitet, med informasjon om hvilke type aktivitet som skal foregå. Det er viktig å få til variasjon, samtidig som noen av aktivitetene skal være gjenkjennbare.
5. Målet for dette prosjektet er å få barn og deres familier ut på tur, og vise ulike aktiviteter som kan gjøres i friluft. Når barn sliter med et overvekstproblem har det ofte sammenheng med at resten av familien har det samme problemet. Disse familiene er som oftest lite i aktivitet, og vi ønsker å gi dem opplevelsen av at de lett kan ha glede av å være aktive ute i naturen.
Vi tror de vil få større opplevelse av mestring i våre aktiviteter enn de de har opplevd i kroppsøvingstimer og andre fritidsaktiviteter.

Det er en forutsetning at foreldre deltar sammen med barna. Søsken blir også oppfordret til å være med, samt venner av barna. Dette er viktig for å unngå stigmatiserende effekt. Dette er en aktivitet det skal være gøy å være med på, og vi ønsker at det gir disse en status i forhold til at de holder på med noe også andre synes er gøy, og gjerne vil være med på.
Det er også viktig at både barn og foreldre blir tatt imot på en god og inkluderende måte, at det blir skapt gode relasjoner mellom frivillige og deltakere. Vi har stor tro på at dette er viktig for at de skal føle seg velkommen, og at det er vesentlig for at de vil fortsette med disse aktivitetene på egenhånd.
6. Første år: Etablering av en gruppe Naturgøy. Denne gruppen blir sammensatt av barn fra flere skoler i Haugesund. Møter med Skolehelsetjenesten for å planlegge aktiviteter og rekrutteringsmuligheter. Arbeide med å skaffe frivillige hjelpere. Utprøving av aktiviteter.


Andre år: Etter hvert som familiene blir kjent med aktivitetene blir det oppfordret til å være med i Barnas Turlag. Dette blir et mål andre året.
Tredje år: Etablere 2 grupper Naturgøy, en i sør og en i nord. Det er planlagt Frisklivssentral i Haugesund, og vi vil opprette samarbeid med denne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Naturgøy Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Audhild Sannes

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Naturgøy
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2014: kr 165 000, 2015: kr 125 000, 2016: kr 115 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet