Organisering av frivillige – vårt hjerte

Søknadssammendrag

Metoden er en kombinasjon av innføring av nytt arbeidsverktøy/CRM og tiltak der mellommenneskelige relasjoner blir satt i system. Dette blir kvalitetssikring og styrking av dagens arbeidsform der vi gjennom prosjektet får prøve ut noen nye tiltak for å stimulere til mer sosial kontakt ut fra dagens koronasituasjon.

Frivillig innsats er selve ryggraden i STF og vår viktigste ressurs. Dette tiltaket retter seg mot alle frivillige i STF, nye og gamle, unge, voksne og eldre. For å ivareta og bevare frivillig apparatet ser vi stort behov for oppfølging og informasjon, samt finne nye møteplasser, og vi ser det som vår oppgave å være med å bidra til at færre kjenner på ensomhet og at vi ivaretar våre mange frivillige.

Vi har ikke anledning til å samles i store grupper for å gjennomføre kurs og opplæring, nå må vi kommunisere digitalt, utvikle digitale kurs og møtes i små grupper.

Opprettelsen av dugnadskafe og turkompis vil ha en viktig funksjon som sosial møteplass. Det kan også bli identitetsskapende aktiviteter og vil kunne gi sterkere opplevelse av tilhørighet. Støtten vil gjøre en enorm stor forskjell, og vil sette varige fotavtrykk. Å få ta i bruk et nytt digitalt verktøy vil lette vår kommunikasjon med de frivillige samtidig som den frivillige skal føle seg ivaretatt, og dugnad skal «skreddersys» hvis den frivillige har spesielle behov. Dugnad er vårt hjerte, det har banket i 130 år, og med hjelp og pleie vil det fortsette sin formidable innsats i nye 130 år. Det skal oppleves lett å ta kontakt, få besvart spørsmål og melde seg som frivillig og tilbakemelding skal skje systematisk/ og innen 5 virkedager. God kommunikasjon og tilrettelegging vil føre til mer dugnad, de frivillige vil føle seg ivaretatt, aktiviteten øker og vi får utviklet nye sosiale arenaer.

Prosjektleder

Jane Byberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Organisering av frivillige – vårt hjerte
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
02.12.2020