Kompetanseheving for menn

Søknadssammendrag

Stella Røde Kors kvinnesenter har gjennom flere år bygget opp god erfaring om behov hos innvandrerbefolkningen i Oslo. Stella tilbyr aktivitet til sine deltakere gjennom hele året, hvor vårt hovedfokus er integrering og mangfold gjennom kursing, språktrening, systemlæring og jobbveiledning.

Vi ser at digitale ferdigheter er en mangelvare hos mange av våre deltakere og et stort behov blant kvinnene som besøker Stella. Stella har lenge vært kjent med at dette er et manglende tilbud for menn (spesifikt med innvandrerbakgrunn) i Oslo, og at behovet har økt under pandemien. Vi vet også at våre deltakere opplevde økt isolering, ensomhet og tap av eksisterende tilbud i de siste 2 årene med korona. Derfor vurderer vi det som nødvendig med tiltak, spesifikt økt digital kompetanse, og ønsker å tilrettelegge for dette. Sommer og høst 2022 vil Stella kvinnesenter starte et pilotprosjekt som vil inkludere voksne menn som målgruppe for noen av våre kompetansehevende kurs og lavterskeltilbud, i en tidsavgrenset periode.

Det overordnede målet er å styrke mestring og heve kompetanse for menn med innvandrerbakgrunn gjennom digital aktivitet for å oppnå økt systemforståelse og samfunnsdeltakelse gjennom jobb og utdanning. Resultatene av våre tiltak vil føre til økt forståelse, evne og riktig bruk av digitale hjelpemidler, og vil være en stor forenkling i livene til deltakerne. Vi har konkret målsetning om å tilby ett datakurs for minst 15 menn over ti uker i høst 2022 og tilby dropp-inn aktiviteten Datahjelp for menn en gang i uka i høsten 2022, med en målsetning om minst 60 mannlige besøkende. Tilbudet er for alle over 18 år, men vi fokuserer på menn med kort botid og flyktningbakgrunn.

Prosjektleder

Heidi Lorentzen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Kompetanseheving for menn
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2022